loader image

Zapraszamy do udziału w dwudniowym spotkaniu z cyklu, które odbędzie się 12-13 marca 2020 r. Temat: Akademia VAT

Tematyka spotkania:
Dzień pierwszy, 12 marca 2020 r.:
1. Pojęcie działalności gospodarczej.
2. Przykłady czynności niestanowiących działalności gospodarczej.
3. Podatnicy zagraniczni.
4. Odwrotne obciążenie w VAT.
5. Samonaliczenie podatku a podatek VAT.
6. Katalog towarów i usług objętych odwrotnych obciążeniem (m.in. laptopy, tablety, telefony komórkowe, smartfony, konsole do gier oraz procesory).
7. Wprowadzony nowy załącznik nr 14 do ustawy VAT w zakresie usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (usługi budowlane świadczone przez podwykonawców).
8. Zastąpienie od 1 listopada 2019 roku mechanizmu odwrotnego obciążenia mechanizmem podzielnej płatności (split payment).
9. Zwolnienia podmiotowe (projekt zakładający od 1 września 2019 r. wyłączenia nowych branż ze zwolnienia podmiotowego).
10. Zwolenia przedmiotowe (wykaz świadczeń zwolnionych przedmiotowo z VAT).
11. Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT.
12. Odpłatna dostawa towarów jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT.
13. Odpłatne świadczenie usług.
14. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług.
15. Przepisy dotyczące fakturowania.
16. Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej.
17. Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących.
18. Refakturowanie.
19. Odliczania podatku VAT na podstawie faktury VAT.
20. Kasy rejestrujące w 2019 r. – rewolucyjne zmiany dla podatników.
21. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych.
22. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).
23. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
24. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
25. Transakcje łańcuchowe i trójstronne.
26. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru.
27. Eksport towarów.
28. Import towarów.
29. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym.
Dzień drugi, 13 marca 2020 r.:
30. Odliczenie podatku naliczonego.
31. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego.
32. Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży.
33. Korekta podatku naliczonego.
34. Zmiany przepisów w zakresie obliczania prewspółczynnika.
35. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
36. Przyspieszony (25 dniowy zwrot podatku VAT).
37. Dodatkowe zobowiązania podatkowe w VAT (dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT).
38. Ulga na złe długi.
39. STIR (System Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej)- nowe narzędzie w 2018 roku Ministerstwa Finansów do walki z wyłudzeniami VAT.
40. Dobrowolny oraz obligatoryjny mechanizm podzielonej płatność (Split payment) jako nowe narzędzie fiskusa do walki z wyłudzeniami VAT.
Szczegółowy program

Szkolenie będą prowadzić: Wojciech Gandurski – radca prawny, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, specjalizuje się w podatku CIT i postępowaniach podatkowych oraz Łukasz Jankowski – doradca podatkowy, posiada kilkuletnie doświadczenie w obszarze podatku VAT, które zdobywał jako pracownik administracji skarbowej m.in. w Urzędzie Kontroli Skarbowej a później w Urzędzie Celno-Skarbowym.

Spotkanie jest odpłatne.

Do 6 marca 2020 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
zaproszenie