loader image

Zapraszamy do udziału w spotkaniu z cyklu, które odbędzie się 14 listopada 2019 r.
Tym razem propozycja dla osób zainteresowanych zgłębieniem wiedzy praktycznej związanej ze sprawozdawczością- „Sprawozdanie finansowe w formacie elektronicznym okiem biegłego rewidenta”.

Zagadnienia, jakie będą w planie spotkania:
• Przypomnienie regulacji związanych ze sprawozdaniem finansowym obowiązujących w 2019 r.
• Możliwe formaty sprawozdania finansowego po 1 stycznia 2020 r. – omówienie zmian w prawie.
• Sprawozdanie w formacie XML: elementy, które budzą wątpliwości oraz omówienie nowości w schemacie 1-2.
• Najczęstsze popełniane błędy w uzupełnianiu sprawozdań w formacie XML.
• Na co należy zwrócić uwagę przy weryfikacji pliku XML – błędy techniczne pliku.
• Typy podpisów elektronicznych: profil zaufany, podpis kwalifikowany i podpis osobisty – wyjaśnienie pojęć podpis otaczany, podpis otaczający oraz podpis zewnętrzny; wyjaśnienie pojęcia PAdES i XAdES; zmiany w prawie oraz stan obecny wiedzy w temacie podpisów elektronicznych.
• Problemy z weryfikacją podpisów elektronicznych i jak sobie z tym poradzić w dokumentacji z badania.
• Prezentacja w jaki sposób finalnie sprawdzić czy plik sprawozdania zostanie przyjęty przez KRS.
• Przypadki nietypowych sprawozdań: przekształcenia podmiotów – co poradzić klientom.
• Omówienie wybranych pytań i odpowiedzi MF w kontekście e-sprawozdania.

Moderatorem spotkania będzie dr Agnieszka Baklarz, biegły rewident, członek zarządu firmy audytorskiej A.Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta sp. z o.o.

Spotkanie jest odpłatne.
Do 8 listopada 2019 r. uprzejmie prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania