Zapraszamy do udziału w spotkaniu z cyklu, które odbędzie się 20 marca 2020 r. Temat Akademii: „Ceny transferowe 2020”.

Zagadnienia jakie planujemy poruszyć podczas spotkania:
1. Systematyka przepisów w zakresie cen transferowych.
1.1.Wprowadzenie, przepisy OECD.
1.2.Regulacje polskie.
1.2.1. Przepisy obowiązujące do 31.12.2016 r.
1.2.2. Przepisy obowiązujące w okresie 1.01.2017 r. – 31.12.2018 r.
1.2.3. Przepisy obowiązujące od 1.01.2019 r.
2.Regulacje w zakresie cen transferowych od 1.01.2019 r.
2.1.Transakcje kontrolowane -definicja.
2.2.Powiązania wewnątrzgrupowe – redefinicja.
2.3.Zasada ceny rynkowej.
2.3.1. Katalog metod szacowania cen transferowych.
2.3.2. Safe harbours (transakcje rutynowe i pożyczki).
2.3.3. Korekta cen transferowych (ang. transfer pricing adjustment).
2.3.4. Recharakteryzacja transakcji.
2.4 .Dokumentacja cen transferowych.
2.4.1. Przesłanki obligujące do obowiązku dokumentacyjnego.
2.4.2. Dokumentacja local file – elementy.
2.4.3. Dokumentacja master file – elementy.
2.4.4. Obowiązki sprawozdawcze.
2.4.4.1. Informacje podatkowe.
2.4.4.2. Informacja o cenach transferowych TPR-C
2.5. Analiza porównawcza.
2.6. Zagadnienia pozostałe.
2.6.1. Restrukturyzacja działalności.
2.6.2. Secret comparables.
2.5.3. Zwolnienie z obowiązku analiz porównawczych

Seminarium poprowadzi: Jarosław Mika – doktor nauk ekonomicznych w specjalizacji finanse; doradca podatkowy, członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych; autor publikacji książkowych z zakresu cen transferowych; trener szkoleń dla przedsiębiorców oraz organów administracji; specjalizuje się z rozliczaniu transakcji finansowych oraz usługowych prowadzonych przez podmioty powiązane.

Spotkanie jest odpłatne.

Do 12 marca 2020 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania

OK
Ta strona używa plików cookies.