loader image

11 grudnia 2019 r. – zachęcamy do udziału w seminarium „Ceny transferowe 2020 w praktyce”

W ramach szkolenia przedstawione zostaną od strony praktycznej obowiązki sprawozdawcze w zakresie cen transferowych (w tym nowy formularz TP-R, wzór oświadczenia), nowe dokumentacje podatkowe (local file i master file) oraz procedura sporządzenia analizy porównawczej. Poruszona zostanie kwestia większej odpowiedzialności zarządu po wprowadzonych zmianach.
Dodatkowo omówione zostaną komercyjne bazy danych wykorzystywane w analizach danych porównawczych oraz transakcje specyficzne (cash pooling, pożyczki, licencje, poręczenia).
Zakres tematyczny zostanie omówiony w oparciu o studium przypadków.

Tematyka szczegółowa spotkania:
1. Systematyka przepisów w zakresie cen transferowych.
1.1.Wprowadzenie, przepisy OECD.
1.2.Regulacje polskie.
1.2.1. Przepisy obowiązujące do 31.12.2016 r.
1.2.2. Przepisy obowiązujące w okresie 1.01.2017 r. – 31.12.2018 r.
1.2.3. Przepisy obowiązujące od 1.01.2019 r.
2. Nowe regulacje w zakresie cen transferowych od 1.01.2019 r.
2.1.Powiązania wewnątrzgrupowe – redefinicja.
2.2.Zasada ceny rynkowej.
2.2.1. Katalog metod szacowania cen transferowych.
2.2.2. Safe harbours (transakcje rutynowe i pożyczki).
2.2.3. Korekta cen transferowych (ang. transfer pricing adjustment).
2.2.4. Recharakteryzacja transakcji.
2.3.Dokumentacja cen transferowych.
2.3.1. Przesłanki obligujące do obowiązku dokumentacyjnego.
2.3.2. Dokumentacja local file – elementy.
2.3.3. Dokumentacja master file – elementy.
2.3.4. Obowiązki sprawozdawcze.
2.4.Analiza porównawcza.
2.5.Zagadnienia pozostałe.
2.5.1. Restrukturyzacja działalności.
2.5.2. Secret comparables.
2.5.3. Zwolnienie z obowiązku analiz porównawczych.
3. Ryzyka w transakcjach wewnątrzgrupowych.
4. Zarządzanie ryzykiem w cenach transferowych.

Seminarium poprowadzi: Jarosław Mika – doktor nauk ekonomicznych w specjalizacji finanse; doradca podatkowy, członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych; autor publikacji książkowych z zakresu cen transferowych; trener szkoleń dla przedsiębiorców oraz organów administracji skarbowej; członek Komisji Konkursowej III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych; specjalizuje się z rozliczaniu transakcji finansowych oraz usługowych prowadzonych przez podmioty powiązane.

Spotkanie jest odpłatne.

Do 6 grudnia 2019 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania