loader image

28 października 2020 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Ceny transferowe w czasie kryzysu. Jaki wpływ na obowiązki sprawozdawcze ma zmiana otoczenia
ekonomicznego w Polsce?”

Spotkanie poprowadzi: Jarosław Mika – doradca podatkowy, doktor nauk ekonomicznych w specjalizacji finanse; doradca podatkowy, członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych; autor publikacji książkowych z zakresu cen transferowych; trener szkoleń dla przedsiębiorców oraz organów administracji; specjalizuje się z rozliczaniu transakcji finansowych oraz usługowych prowadzonych przez podmioty powiązane.

Plan spotkania:
CZĘŚĆ I: Panel dyskusyjny
Podczas pierwszej części zaprezentowane zostaną autorskie koncepcje współautorów publikacji: „Ceny transferowe w czasie kryzysu”, Wolters Kluwer, 2020 dotyczące obowiązków i ryzyk wynikających z kryzysu ekonomicznego 2020 r. oraz regulacji ustawowych.
Tematami przewodnimi będą:
1. Jaki wpływ na obowiązki z zakresu cen transferowych ma pogorszenie sytuacji ekonomicznej w Polsce będące następstwem ogłoszenia przez WHO stanu epidemii?
2. Czy podmioty powiązane powinny zweryfikować politykę cen transferowych w 2020 r.?
3. Jakie rodzaje transakcji kontrolowanych narażone są na szczególne ryzyka podatkowe oraz jakie zastosować narzędzie w celu ograniczenia, wyeliminowania ryzyk?

CZĘŚĆ II: Omówienie kluczowych zmian, obowiązków sprawozdawczych w zakresie cen transferowych za 2019 i 2020 r.
Druga część będzie składała się z prezentacji, podczas której zostaną omówione kluczowe ryzyka podatkowe w cenach transferowych.
4. Wpływ identyfikacji powiązań na obowiązki sprawozdawcze.
5. Dokumentacja krajowa (ang.local file)-omówienie kluczowych ryzyk.
6. Wpływ COVID-19 na funkcje pełnione przez strony transakcji.
7. Ryzyko związane z kalkulacją algorytmu wynagrodzenia w transakcjach finansowych.
8. Ryzyko korekty przychodów i kosztów transakcyjnych w wyniku recharakteryzacji transakcji.

CZĘŚĆ III:
1. Pentagon obowiązków sprawozdawczych z zakresu cen transferowych.
2. Transakcja kontrolowana. Jak uniknąć ryzyka zakwestionowanych poprawności identyfikacji transakcji wewnątrzgrupowych. Na co należy zwrócić uwagę przy analizie obowiązków dokumentacyjnych?
3. Weryfikacja strony testowej.
4. Analiza porównawcza-czy i kiedy należy aktualizować?
5. Korekta analizy porównawczej z zastosowaniem wskaźników makroekonomicznych.
6. Informacja TPR-C. Ryzyka podatkowe. Na co zwrócić szczególną uwagę wypełniając TPR-C?
7. Kompensata transakcji.
8. Oświadczenie zarządu a informacja TPR-C. Jak złożyć oświadczenie w przypadku, gdy jedna z transakcji kontrolowanych nie jest rynkowa?
9. Alokacja kosztów-czy można stosować dowolne klucze podziału?
10. Analiza DEMPE.
11. Defence file.
12. Uprzednie porozumienia cenowe APA-analiza opłacalności.

CZĘŚĆ IV : Panel dyskusyjny

Spotkanie jest odpłatne.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo uprzejmie informujemy, że szkolenie odbędzie się z uwzględnieniem aktualnych wytycznych Ministra Zdrowia, w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Szkolenie prowadzone będzie w mniejszej grupie (ilość miejsc ograniczona ) z zachowaniem dystansu pomiędzy uczestnikami.

Do 22 października 2020 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania