loader image

9 lutego 2021 r. miała miejsce debata „Rzeczpospolitej” pod hasłem „Liderzy i reszta – rozwój raportowania niefinansowego w polskich spółkach”, której uczestnikiem była Ewa Sowińska – Raportowanie niefinansowe z roku na rok zyskuje na znaczeniu, firmy starają się, by coraz wyższa była jego jakość…

„[…] Zespół ds. sprawozdawczości niefinansowej, który udało się powołać wraz z CSRinfo, aktywnie funkcjonuje i umożliwia wymianę spojrzenia na regulacje z różnych stron, co powoduje, że nawzajem się uczymy i możemy przekazywać dalej informacje przedyskutowane w gronie eksperckim – uważa partner ESO Audit. jeżeli chodzi o jakość raportów, to ulega ona poprawie, ale znaczenie może mieć fakt, że wymagania dotyczące raportów były wcześniej nieco niższe, niż są obecnie. – Raporty coraz częściej służą do podejmowania decyzji przez różnych interesariuszy, i w związku z tym stawiane są coraz większe wymagania i potrzebne bardziej precyzyjne informacje. Ciągle istnieje poczucie, że chcemy więcej, chcemy, by raporty były nie tyle dłuższe, co precyzyjniejsze i bardziej przydatne do podejmowania na ich podstawie decyzji. Wiele do zrobienia jest w obszarze różnorodności, bo to jeden ze słabiej wypełnianych przez polskie spółki giełdowe obowiązków. Wciąż nie ma jasnych informacji, jakie są cele i idące za tym działania, by zwiększyć udział kobiet we władzach polskich spółek. Wciąż zbyt mało kobiet jest w zarządach i radach nadzorczych, a zmiany są bardzo powolne. Ponadto, w procesie przygotowywania raportów nie widać wystarczającego zaangażowania członków zarządów i rad nadzorczych. Trzecią kwestią, która wymaga poprawy jest dialog z interesariuszami. Trzeba zweryfikować skład interesariuszy, czyli czy firma konsultuje się z właściwą grupą osób, czy instytucji […]”
czytaj więcej…