loader image

11 września 2020 r. – będzie mieć miejsce konferencja, nad którą patronat objęła Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, na temat wyzwań etycznych przed biegłymi rewidentami w czasach pandemii COVID-19.

Organizatorem wydarzenia jest Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku. Konferencja odbędzie się w formule online i będzie miała charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych biegłych rewidentów.

Wśród prelegentów znajdą się zarówno praktycy – biegli rewidenci, jak i przedstawiciele świata nauki, dzięki czemu konferencja będzie miała charakter przekrojowy. Dr Nelli Artienwicz przybliży tematykę rachunkowości behawioralnej, natomiast prof. Bolesław Rok opowie o społecznej odpowiedzialności biznesu i jej znaczeniu w czasach kryzysu. Olga Petelczyc odpowie na pytanie, dlaczego standardy badania niewystarczająco chronią nas przed oszustwami. W programie konferencji jest także debata „Etyczny audyt – realizm czy idealizm?” z udziałem Ewy Sowińskiej (ESO Audit), Olgi Petelczyc, Wacława Nitki oraz Piotra Serbińskiego. Osobne wystąpienia będą mieli Piotr Witek, Prezes Regionalnej Rady RO PIBR w Gdańsku oraz Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
Aby wziąć udział w konferencji, wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej RO Gdańsk (w zakładce „Szkolenia”).