VERBA VERITATIS to prestiżowy, ogólnopolski konkurs organizowany przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Akademię Leona Koźmińskiego, którego celem jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy i zainteresowania ważnymi zagadnieniami, jakimi są etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz ład korporacyjny.
Uroczyste ogłoszenie wyników czternastej edycji konkursu i wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 5 grudnia 2019 r. podczas XV Kongresu Consumer Finance. Do tegorocznej edycji zgłoszono 27 prac dyplomowych, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych, poświęconych zagadnieniom związanym z etycznym prowadzeniem biznesu.

Laureatów tegorocznej edycji konkursu wyłoniła Kapituła w składzie: prof. dr hab. Bolesław Rok (Przewodniczący Jury, Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego), Andrzej Chmielecki (Sekretarz Kapituły, Doradca ZPF ds. Raportowania Niefinansowego), dr Marta Karwacka (SENSA Sustainable Thinking), dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska (Uniwersytet Wrocławski), Ewa Sowińska (EsoAudit s.c.) i Marzena Strzelczak (Forum Odpowiedzialnego Biznesu). Przy ocenie prac pod uwagę brane były takie kryteria, jak: wartość merytoryczna pracy, znaczenie praktyczne, innowacyjność czy warsztat naukowy.

Lista laureatów VERBA VERITATIS 2019:

Kategoria: prace doktorskie

I miejsce: dr Agata Wesołowska, autorka pracy doktorskiej pt. „Usankcjonowanie niecnoty” czy „godność zawodu”? Znaczenie etyki profesjonalnej na przykładzie doradców zawodowych w toruńskich instytucjach rynku pracy, obronionej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
II miejsce (ex aequo): dr Anna Napiórkowska, autorka pracy doktorskiej pt. Społeczna odpowiedzialność sieci detalicznych: determinanty, zakres działań i wpływ na wyniki, obronionej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
II miejsce (ex aequo): dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk, autorka pracy doktorskiej pt. Factors affecting the scope of data disclosed in corporate non-financial data reports, obronionej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Kategoria: prace magisterskie

I miejsce: mgr Małgorzata Żochowska, autorka pracy magisterskiej pt. The implementation of the UN’s SDGs in companies – case study analysis, obronionej na Politechnice Gdańskiej
II miejsce (ex aequo): mgr Aleksandra Barandziak, autorka pracy magisterskiej pt. Postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach działających w Polsce, obronionej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
II miejsce (ex aequo): mgr Agnieszka Cibor, autorka pracy magisterskiej pt. Obligacje komunalne i Green Bonds jako narzędzie polityki miejskiej do walki ze smogiem, obronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim
Wyróżnienie: mgr Łukasz Flak, autor pracy magisterskiej pt. Addytywność dziecięcych formatów rozrywkowych w perspektywie teorii krytycznej, obronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim

Kategoria: pozostałe prace

I miejsce (ex aequo): Wiktoria Cymbalista, autorka pracy licencjackiej pt. Etyczne zastosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w branży kosmetycznej i modowej, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
I miejsce (ex aequo): Agata Szczepańska, autorka pracy licencjackiej pt. Metody eliminacji missellingu w pośrednictwie finansowym w Polsce, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Fotoreportaż
więcej

OK
Ta strona używa plików cookies.