loader image

26 marca 2020 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – poznaj swoje prawa, zanim będzie za późno”

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych aspektów prowadzenia kontroli przez organy państwowe w zakresie składek ZUS. Z tego szkolenia dowiesz się, jakie uprawnienia ma kontroler a jakie przedsiębiorca i jak je umiejętnie wykorzystać aby unikną negatywnych wyników kontroli. Dowiesz się również, jak uchronić się przed odpowiedzialnością za zakresie dodatkowych sankcji ZUS oraz odpowiedzialności karno-skarbowej.

Tematyka spotkania:
1. Kontrola przedsiębiorcy – czym jest, rodzaje kontroli, podstawy prawne na przykładzie kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2. Najczęstsze obszary zainteresowania ZUS.
3. Kontrola płatnika składek i ubezpieczonego prowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
– Podstawy prawne.
– Wszczęcie kontroli.
– Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego płatnika składek lub ubezpieczonego.
– Czynności dowodowe.
– Świadek a ubezpieczony w rozumieniu organów rentowych i związane z tym utrudnienia dla płatnika składek w przebiegu kontroli.
– Zakończenie kontroli.
4. Środki ochrony kontrolowanego przedsiębiorcy.
5. Protokół kontroli, postępowanie wymiarowe, środki odwoławcze.
6. Przedawnienie składek na ubezpieczenia społeczne w kontekście prowadzonych kontroli.
7. Sankcje z zakresu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
8. Jak uchronić się przed konsekwencjami – strategia zarządzania ryzykiem w obszarze składek na ubezpieczenia społeczne.
9. Procedura dobrych praktyk – compliance w organizacji.
10. Przepis na dobrą kontrolę.
11. Sesja pytań i odpowiedzi, zakończenie spotkania.

Szkolenie poprowadzi ANETA DROSIK– radca prawny i doradca podatkowy, posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo – Księgowym).

Spotkanie jest odpłatne.

Do 20 marca 2020 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania