loader image

26 kwietnia 2021 r. – zachęcamy do udziału w spotkaniu Mentoring podatkowy – to propozycja cyklicznych spotkań z Państwem, podczas których chcemy dyskutować o problemach podatkowych dnia codziennego i wspólnie rozważać jak radzić sobie z wyzwaniami praktycznego zastosowania przepisów podatkowych. W poszukiwaniach rozwiązań będą wspierać zaproszeni goście: eksperci, doradcy podatkowi, z którymi współdziałamy w ramach ESO Audit. Mentoring podatkowy to okazja do poznawania ludzi, ciekawych przypadków i wymiany doświadczeń.

Przedmiotem spotkania najbliższego spotkania będzie kwestia Jak rozliczyć subwencje z PFR w pytaniach i odpowiedziach, a w tym:
-Omówienie kryteriów umorzenia subwencji.
-Sposób złożenia wniosku o umorzenie subwencji.
-Jakie mogą być konsekwencje nienależnie otrzymanego wsparcia lub niewłaściwie wydatkowanej pomocy?
-Jak prawidłowo rozliczyć otrzymaną subwencję?
-Dlaczego warto przygotować procedurę należytej staranności w zakresie wydatkowania subwencji ?
-Przychód podatkowy związany z umorzeniem subwencji. Dlaczego jest to niebezpieczne rozwiązanie dla beneficjenta wsparcia finansowego z PFR.
-Omówienie najczęściej zadawanych pytań przez przedsiębiorców w związku z otrzymaną subwencją.

Spotkanie jest odpłatne.
Spotkanie odbędzie się w formie on-line.

Do 20 kwietnia 2021 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania