6 marca 2019 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Nowe obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych od 2019 roku”

Tematyka spotkania:
1. Schemat podatkowy – kiedy pozostaje obowiązek raportowanie?
a) Rodzaje schematów podlegające zgłoszeniu.
b) Obsługa prawna oraz doradztwo, a obowiązek raportowania.
c) Restrukturyzacje spółek a schematy podatkowe.
d) Obowiązek raportowania dla osób pośredniczących przy wprowadzeniu, organizowaniu, udostępnianiu lub schematu podatkowego.
e) Czy każdy schemat podatkowy należy raportować?

2. Na kim spoczywa obowiązek raportowania schematów podatkowych?
a) Definicja „promotora” obowiązki.
b) Pojęcie podmiotu „korzystającego” oraz jego obowiązki.
c) Podmiot „wspomagający”- kim jest, do czego jest zobowiązany.
d) Odpowiedzialność „wspomagającego” będącego biegłym rewidentem, notariuszem, księgowym, dyrektorem finansowym lub bankiem.
e) Przypadki, kiedy „promotor” może odstąpić od obowiązku raportowania.

3. Terminy i sposób raportowania.
a) Obowiązek raportowania zdarzeń dokonanych w 2018 roku.
b) Terminy na złożenie schematów.
c) Zakres informacji, które należy przekazać Szefowi KAS.
d) Czym jest NSP – numer schematu podatkowego.

4. Praktyczne aspekty raportowania schematów
a) Jak efektywnie raportować schematy podatkowe.
b) Przesłanki przesądzające o uznaniu uzgodnienia za schemat podatkowy.
c) Właściwe opisanie zdarzenia stanowiącego schemat podatkowy.
d) Przykłady zastosowania schematów podatkowych.

5. Obowiązek wdrożenia procedur wewnętrznych.
a) Na kim spoczywa obowiązek wdrożenia szczegółowych procedur raportowania.
b) W jaki sposób sformułować treść procedur, aby zabezpieczyć się przed sankcjami ?
c) Praktyczne aspekty opracowania procedur wewnętrznych.

6. Sankcje z tytułu niedopełnienia obowiązku raportowania.
a) Odpowiedzialność za brak raportowania lub niewłaściwe poinformowanie Szefa KAS.
b) Zakres kar przewidzianych za naruszenie przepisów.
c) Szczególny rodzaj sankcji za brak wdrożenia procedur wewnętrznych.

7. Zmiany w zakresie klauzuli o unikaniu opodatkowania oraz wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego (ZARYS).
a) Nowe uregulowania kwestii „unikania opodatkowania” oraz „korzyści podatkowej”.
b) Zakres zastosowania klauzuli.
c) Procedura zastosowania klauzuli.
d) Opinia zabezpieczająca oraz interpretacja podatkowa- efektywność ich zastosowania.

Szkolenie poprowadzi Mecenas Aneta Drosik z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Spotkanie jest odpłatne.
Do 1 marca 2019 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania

OK
Ta strona używa plików cookies.