loader image

8 października 2019 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO (ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk) będzie mieć miejsce konferencja: „Relacje – nowy fundament rozwoju”.
ESO Audit jest współorganizatorem konferencji.
Relacje – to słowo niezwykle ważne w każdej dziedzinie życia: prywatnej, biznesowej, edukacji, nauce, sztuce. To słowo ważne także na styku i w przenikaniu się tych sfer. To słowo, które w wielu kontekstach towarzyszy nam w cyklu Open Eyes Economy on Tour 2019 oraz w projekcie „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach których realizowane jest gdańskie wydarzenie.
„Relacje – nowy fundament rozwoju” to motyw przewodni naszego spotkania i dyskusji, do których zapraszamy w trzech blokach tematycznych: SOLIDARNY BIZNES – miasto w rozwoju, EDUKACJA PRZEZ RELACJE – między i pomiędzy oraz ZBUDUJ Z NAMI SWÓJ ARCHIPELAG RELACJI.
Pierwszy blok – SOLIDARNY BIZNES – miasto w rozwoju – zainauguruje wykład prof. Tomasza Szlendaka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), w którym rozważaniom poddana zostanie kwestia otwartości i zaufania. Następnie w gronie ekspertów różnych dziedzin, m.in. Doroty Sobienieckiej-Kańskiej (Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu), dr. Andre Helina (Prezes Zarządu BDO), Pawła Orłowskiego (Wiceprezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich) zastanowimy się nad wielowymiarową definicją miasta i dyskutować będziemy o solidarnym z miastem biznesie, który bierze odpowiedzialność za rozwój nie tylko infrastrukturalny, ale także wzmacnianie potencjału mieszkańców – rozwój ich kompetencji, kreatywności i społecznej odpowiedzialności.
W drugim bloku – EDUKACJA PRZEZ RELACJE – między i pomiędzy – pochylimy się nad wyzwaniami nowoczesnej edukacji. W zmieniającym się w ogromnym tempie świecie nie wystarczy „skończyć” szkołę, studia, nie da się zaplanować szczegółowo ścieżki edukacyjnej. Proces kształcenia jest ciągły, wymaga otwartego wejścia w różnorodność, interakcje i relacje z innymi – młodych ze starszymi, ludzi biznesu z artystami, naukowców z przemysłowcami, specjalistów jednej dziedziny z ekspertami całkowicie odmiennych branż. To właśnie edukacja „między i pomiędzy” różnymi ludźmi, różnymi światami. Swoim spojrzeniem na te kwestie podzielą się z nami m.in. prof. Cezary Obracht-Prondzynski (Uniwersytet Gdański) i dr Aneta Chybicka (culture4grow). W tej części zaprezentuje się również INNO SQUAD – niezwykły projekt, przykład realnego archipelagu relacji, który wykiełkował na gruncie idei Open Eyes Economy. W temat wprowadzi nas dr Barbara Stepnowska (Dyrektor Programu MBA Politechniki Gdańskiej). Całość podsumują Ewa Sowińska (Partner w ESO Audit) i Robert Krool (Prezes Zarządu Fundacji LifeSkills – Instytut Międzypokoleniowy).
W kończącym spotkanie trzecim bloku dotyczącym budowania relacji w biznesie, dyskutować będziemy o korzystaniu, które nie jest wykorzystywaniem. Wstępem do rozważań będzie rozmowa Artura Nowak-Gocławskiego (Fundacja Nienieodpowiedzialni) i Jakuba Wojnarowskiego (Dyrektor Zarządzający ACCA Polska) o odpowiedzialności i etyce. W szerszym gronie, krakowskich, gdańskich, warszawskich i wrocławskich przedsiębiorców, zastanowimy się, jak budować biznesy oparte o relacje, poruszymy też temat budowania relacji bez dominacji jednej ze stron – czy to w relacjach zleceniodawca – zleceniobiorca, pracodawca – pracownik, dostawca usług – klient czy innych. Dyskusję poprowadzi Rafał Olesiński (adwokat, partner zarządzający w Olesiński & Wspólnicy, Wrocław), a udział w niej wezmą m.in. przedstawiciel firmy SEVENET (Gdańsk), Agata Kowalska (partner zarządzający w Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy, Kraków) i Olga Petelczyc (Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR, Warszawa) oraz przedsiębiorcy z Małopolski z branży IT i przemysłu kreatywnego i czasu wolnego. Tę część, podobnie jak drugą, podsumują Robert Krool i Ewa Sowińska.
Zebrania i podsumowania wszystkich wątków podejmie się prof. Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Przewodniczący rady Programowej OEES)
Podczas wydarzenia zapraszamy wszystkich uczestników, gości, prelegentów do nawiązywania, budowania i wzmacniania relacji – relacji, które są nowym fundamentem rozwoju.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje rejestracja, więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie https://oees.pl/gdansk0810/

Program