loader image

17-18 listopada 2020 r. miała miejsce 5. edycja Open Eyes Economy Summit – „i…..tam, gdzie chcesz!”, która odbyła się w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

Piąta edycja Open Eyes Economy Summit przyjęła formę hybrydową!
W trakcie tegorocznego kongresu rozmawiano o sztucznej inteligencji, solidarności we współczesnym kapitalizmie, odpowiedzialności za środowisko w epoce antropocenu, uwspólnianiu dóbr, dostosowywaniu miast do zmian klimatu i innowacyjnych modelach edukacji.

więcej informacji