loader image

28 listopada 2019 r. – zachęcamy do udziału w spotkaniu z prof. Cezarym Obrachtem-Prondzyńskim pod tytułem Polacy – jacy jesteśmy? Wartości, postawy i paradoksy….
W trakcie spotkania porozmawiamy o tym, kim jesteśmy i jacy jesteśmy (także w aspekcie porównawczym z innymi krajami/społeczeństwami). Czyli będzie mocno socjologicznie, ale taka wiedza jest nam trochę potrzebna abyśmy lepiej rozumieli co się u nas i z nami dzieje (a więc o nas jako obywatelach, stosunku do demokracji, do UE, do transformacji, do innych, o naszych marzeniach, obawach, oczekiwaniach wobec państwa, stosunku do gospodarki rynkowej etc….).
Cezary Obracht-Prondzyński – prof. zw. dr hab., socjolog, antropolog, historyk. Pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, gdzie jest kierownikiem Zakładu Antropologii Społecznej, a w latach 2005-2012 był dyrektorem tegoż instytutu. Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie problematyki mniejszości narodowych i etnicznych, kulturowych problemów współczesności, kultury Kaszub i Pomorza, polityki regionalnej. Jest autorem lub współautorem ponad 30 książek, redaktorem lub współredaktorem ponad 20, autorem kilkuset artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych.

Spotkanie jest odpłatne.

Na państwa zgłoszenia czekamy do 22 listopada 2019 r., drogą poczty elektronicznej na adres: eso@esoaudit.pl
szczegóły spotkania