9 listopada 2018 r. – zachęcamy do udziału w seminarium „Podatek CIT 2018/2019 – po nowelizacji ustaw podatkowych” oraz „Rozliczanie pracowników – CIT i PIT”.

Tematyka spotkania:
Podatek CIT 2018/2019 – po nowelizacji ustaw podatkowych:
1. Planowane zmiany w CIT i PIT w 2019 roku:
– nowe zasady rozpoznawania kosztów w zakresie zakupu usług niematerialnych oraz cienkiej kapitalizacji,
– ulga na „złe długi” – prawa wierzyciela i obowiązki dłużnika,
– zmiany w definicji małego podatnika – konsekwencje praktyczne,
– mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych i zaliczek uproszczonych,
– zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskanych od ubezpieczyciela,
– możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN,
– płatność na rachunek wskazany w wykazie podatników VAT czynnych,
– nowe zasady ulgi na działalność badawczo-rozwojową,
– obniżka stawki CIT,
– nowy limit dla odliczania odpisów amortyzacyjnych od pojazdów samochodowych,
– pojazd specjalny, ciężarowy, wykorzystywany w trybie „mieszanym”/”jednolitym”, a koszty uzyskania przychodów- nowe ograniczenia w zakresie zakupów pojazdów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych i zakupu paliwa służącego do ich napędu,
– zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych przez finansującego w trakcie trwania leasingu samochodu osobowego,
– „exit tax”- podatek od przeniesienia biznes – kogo obejmuje nowe obciążenie dochodów z niezrealizowanych zysków w przypadku przeniesienia składników majątku lub rezydencji podatkowej poza terytorium RP?,
– obniżenie przychodu o tzw. hipotetyczne koszty odsetkowe- finansowanie spółki poprzez dopłaty lub zysk zatrzymany,
– wartość zadłużenia w KUP, a aport do spółki,
– szczególne zasady opodatkowania obrotu walutami wirtualnymi,
– nowe zasady opodatkowania obrotu wierzytelnościami oraz obrotu pakietami wierzytelności,
– ulgi dla banków spółdzielczych dokonujących wpłat na System Ochrony Instytucjonalnej,
– zwolnienie z opodatkowania odsetek lub dyskonta od obligacji uzyskanych przez nierezydentów podatkowych,
– instytucja Innovation Box w polskim systemie podatkowym – nowe preferencyjne zasady opodatkowania kwalifikowanego dochodu z niektórych praw własności intelektualnej,
– nowe zasady opodatkowania pożyczonych papierów wartościowych,
– zmiana systemu poboru WHT od dochodów osiąganych przez nierezydentów z tytułu m.in. odsetek, należności licencyjnej, usług niematerialnych i dywidend,
– kopia certyfikatu rezydencji w systemie podatku u źródła,
– zmiany w zakresie opodatkowania nieruchomości komercyjnych – nowe zasady wyliczenia tzw. minimalnego podatku dochodowego,
– pozostałe planowane zmiany,
2. Ceny transferowe – omówienie planowanych zmian na 2019 roku – w szczególności:
– zmiany w progach dokumentacyjnych,
– nowe terminy na sporządzenie dokumentacji TP,
– nowe zasady sporządzania dokumentacji grupowej,
– uproszczone zasady dokumentacji pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej- koniec z analizą benchmarkingową,
– uproszczone zasady rozliczeń,
– raportowanie cen transferowych na elektronicznym formularzu TP-R,
– metody szacowania cen transferowych spoza katalogu MF,
-implementacja nowych wytycznych OECD, pozostałe zmiany- skutki praktyczne.
3. Omówienie najważniejszych wyroków wydanych przez sądy administracyjne w 2017 i 2018 roku.

Rozliczanie pracowników – CIT i PIT:
1. Świadczenia na rzecz pracowników:
– świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT (wynagrodzenia i składki, świadczenia dodatkowe – imprezy integracyjne, abonamenty medyczne, świadczenia socjalne itp.);
– konkursy i nagrody w konkursach. Prawidłowe rozliczenie uczestników konkursu. Przekazywanie nagród, a obowiązek podatkowy. Prawidłowe udokumentowanie prowadzonych konkursów.
2. Działania marketingowe w kosztach podatkowych:
– rozliczanie działań marketingowych na gruncie CIT (konsumpcja z kontrahentami, programy motywacyjne, sprzedaż premiowa, prezenty i gadżety, sponsoring, organizacja i udział w targach /szkoleniach/konferencjach);
– reklama, a reprezentacja;
– wydawane orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie.

Spotkanie poprowadzą:
Wioleta Biel – doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków dochodowych i międzynarodowych systemów podatkowych. Doświadczenie zdobywała m.in. w Deloitte Poland. Prezes BG Tax & Legal. Doradza klientom w przedmiocie prawidłowego rozliczania pracowników i implikacji podatkowych transgranicznych przepływów pieniężnych. Wykładowca akademicki.

Wojciech Gandurski – radca prawny, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo. Ma ponad 9-letnie doświadczenie w kwestiach podatkowych, które zdobył pracując między innymi w firmach należących do tzw. Wielkiej Czwórki (PwC, Deloitte Poland). Był zaangażowany w wiele projektów dotyczących przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych) w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów. Prowadzi szkolenia z zakresu podatków w ramach kursów przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego oraz na indywidualne zlecenie dla działów finansowych podmiotów gospodarczych. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Szkoli kadrę Krajowej Administracji Podatkowej z zakresu podatków dochodowych i dokumentacji cen transferowych. Partner zarządzający BG Tax & Legal.

Spotkanie jest odpłatne.
Do 2 listopada 2018 r. uprzejmie prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania

OK
Ta strona używa plików cookies.