29 maja 2018 r. – zachęcamy do udziału w seminarium „Planowane zmiany w VAT w 2018 roku – wprowadzenie mechanizmu podzielnej płatności (split payment). Wybrane zmiany w CIT i PIT na 2018 rok”.

Tematyka spotkania:
Planowane zmiany w VAT 2018 r. – wprowadzenie mechanizmu podzielnej płatności (split payment):
1. Mechanizm podzielności płatności w innych krajach UE.
2. Split payment w Polsce – obowiązek podatnika?
3. Zasady regulowania należności objętych systemem podzielnej płatności.
4. Korzyści wynikające z zastosowania podzielnej płatności.
5. Zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment.
6. Odpowiedzialność za rozliczenie w trybie split payment.
7. Formy płatności w transakcjach handlowych, a split paymnet.
8. Podzielność płatności, a JPK .
9. Rola banków w mechanizmie podzielnej płatności.
10. Kiedy będzie można wypłacić środki zgromadzone na rachunku VAT.
11. Przepadek środków zgromadzonych na rachunku VAT.

Wybrane zmiany w CIT i PIT na 2018 r.:
1. Wprowadzenie do CIT nowego źródła przychodów – zyski kapitałowe.
2. Zmiany w zakresie możliwości zaliczenia odsetek do kosztów podatkowych – rewolucyjna zmiana.
3. Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych / opłat licencyjnych w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych m.in. znaki towarowe.
4. Zmiany w zakresie przychodów z programów motywacyjnych poprzez uznanie ich za nieodpłatne świadczenie ze stosunku pracy lub działalności gospodarczej.
5. Wprowadzenie „minimalnego podatku” dla podatników posiadających nieruchomości komercyjne.
6. Zmiany w zakresie ustalania dochodu z akcji otrzymywanych w drodze programów motywacyjnych.

Spotkanie poprowadzą:
Wojciech Gandurski – radca prawny, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo. Ma ponad 9-letnie doświadczenie w kwestiach podatkowych, które zdobył pracując między innymi w firmach należących do tzw. Wielkiej Czwórki (PwC, Deloitte Poland). Był zaangażowany w wiele projektów dotyczących przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych) w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów. Prowadzi szkolenia z zakresu podatków w ramach kursów przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego oraz na indywidualne zlecenie dla działów finansowych podmiotów gospodarczych. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni.

Łukasz Jankowski – doradca podatkowy, Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Administracja. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obszarze podatku VAT, które zdobywał jako pracownik administracji skarbowej (ostatnio na stanowisku Starszy Inspektor Skarbowy) m.in. w Urzędzie Kontroli Skarbowej, a później w Urzędzie Celno-Skarbowym. Był odpowiedzialny za prowadzenie postępowań kontrolnych jak i kontroli celno-skarbowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych. Złożył z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy na doradcę podatkowego. Obecnie współpracuje na stałe z BG Tax & Legal sp. z o.o.

Spotkanie jest odpłatne.
Do 23 maja 2018 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania

OK
Ta strona używa plików cookies.