23 marca 2018 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu: „Ochrona Danych Osobowych w dobie zmian. Implementacja wymogów GDPR/RODO 2016/679 z 24 kwietnia 2016 r. w procesach biznesowych – działania marketingowe”

Tematyka:
– Omówienie najważniejszych przepisów prawa i definicji w ochronie danych osobowych w kontekście nowego Rozporządzenia UE w znaczeniu zarządzania procesami marketingowymi w organizacji.
– Omówienie przesłanek legalności przetwarzania danych (w ujęciu praktycznym dla poszczególnych procesów marketingowych).
– Omówienie najważniejszych zasad przetwarzania danych osobowych – m. in. zasada uwzględnienia prywatności na etapie projektowania procesów marketingowych.
– Omówienie istotnych ról, procesów i terminów w przetwarzaniu danych osobowych (powierzenie, współadministrowanie, obowiązek informacyjny, klauzule zgody, szacowanie ryzyka, obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych oraz wiele innych).
– Bezpieczeństwo danych osobowych w organizacji – anonimizacja vs. pseudonimizacja oraz zasady zabezpieczania danych osobowych.
– Prawa osoby, której dane dotyczą – sprzeciw wobec przetwarzania danych, prawo do bycia zapomnianym oraz inne.
– Odpowiedzialność w zakresie przetwarzania ochrony danych osobowych – merytoryczna, organizacyjna, finansowa,
– Ochrona danych osobowych w procesach marketingowych – case study. Analiza wybranych procesów w ujęciu wymogów Rozporządzanie UE 2017/679 z 27 kwietnia 2016 r.

Szkolenie poprowadzi: Anna Buczyńska Borowy – Dyrektor Zarządzający A.B.B. Advisory & Management („Privacy By Design”), Wiceprezes Zarządu Fundacji im. Józefa Wybickiego działającej na rzecz ochrony prywatności, godności i praw człowieka, Data Protection Officer. Ekspert w obszarze ochrony danych osobowych, przeprowadza audyty, tworzy i wdraża procedury, również z uwzględnieniem wymogów w zakresie SOX oraz BCR, prowadzi szkolenia, webinaria, wykłady, warsztaty w zakresie ochrony danych osobowych dla Zarządów, Managerów, Project Managerów oraz pracowników operacyjnych i zespołów projektowych (na rynku krajowym oraz zagranicznym).
Spotkanie jest odpłatne.
Do 19 marca 2018 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania

OK
Ta strona używa plików cookies.