23 stycznia 2018 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „RODO/GDPR teoria vs. praktyka. Prywatność w procesach biznesowych – co nas czeka?”

Tematyka spotkania:
1. Najważniejsze zmiany w przepisach i definicji o ochronie danych osobowych.
2. Przesłanki legalności przetwarzania danych.
3. Istotne zasady i role w procesie przetwarzania danych osobowych.
4. Bezpieczeństwo danych osobowych w organizacji – przygotowanie i implementacja procedur.
5. Prawa osoby, której dane dotyczą.
6. Odpowiedzialność w zakresie przetwarzania ochrony danych osobowych.
7. Ochrona danych osobowych w procesach biznesowych.

Szkolenie poprowadzi: Anna Buczyńska Borowy – Dyrektor Zarządzający A.B.B. Advisory & Management („Privacy By Design”), Wiceprezes Zarządu Fundacji im. Józefa Wybickiego działającej na rzecz ochrony prywatności, godności i praw człowieka, Data Protection Officer. Ekspert w obszarze ochrony danych osobowych, przeprowadza audyty, tworzy i wdraża procedury, również z uwzględnieniem wymogów w zakresie SOX oraz BCR, prowadzi szkolenia, webinaria, wykłady, warsztaty w zakresie ochrony danych osobowych dla Zarządów, Managerów, Project Managerów oraz pracowników operacyjnych i zespołów projektowych (na rynku krajowym oraz zagranicznym).
Szkolenie jest odpłatne.
Do 17 stycznia 2018 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu.
szczegóły spotkania

OK
Ta strona używa plików cookies.