loader image

6 grudnia 2021 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Tax Compliance-Polityka podatkowa, procedury wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem podatkowym, przygotowanie do kontroli”. Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Szkolenie poprowadzi Aneta Drosik – radca prawny i doradca podatkowy, posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo – Księgowym).

Zakres szkolenia:
I. Ryzyka w dziale finansowym.
a) ryzyko podatkowe:
– zaległości podatkowe, odsetki, dodatkowe należności o charakterze karnym od 2019 r. – czy wiesz o wszystkich?
– mechanizmy zarządzania ryzykiem podatkowym – schematy działań w zależności od poziomu,
b) ryzyka osobiste:
– podstawy przypisania odpowiedzialności karnej lub karno skarbowej księgowemu, członkowi zarządu, szeregowemu pracownikowi,
– kary, środki karne i inne konsekwencje,
– najczęstsze przestępstwa i wykroczenia,
– zmniejszanie ryzyka osobistego – sprawdzone praktyki na co dzień,
– zakres przedawnienia,
– czynny żal – jak skutecznie zastosować.
II. Zarządzanie podatkami:
a) optymalizacja podatkowa – czy jest dozwolona?
b) unikanie a uchylanie się od opodatkowania,
c) ogólna klauzula unikania opodatkowania (GAAR) w polskich przepisach.
III. Strategia podatkowa – nowy obowiązek od 2021 r.:
a) podmioty zobowiązane,
b) sporządzenie i publikacja – dobre praktyki,
c) zakres informacji zawartych w strategii podatkowej – co trzeba, a co warto opublikować?
d) ryzyka związane z opublikowaniem strategii podatkowej,
e) forma, częstotliwość publikacji,
f) transakcje z podmiotami powiązanymi,
g) wyłączenia,
h) sankcje.
IV. Narzędzia celowe organów podatkowych.
a) GAAR,
b) MDR,
c) tzw. Big Data – STIR, JPK,
d) sprawozdanie z zatorów płatniczych,
e) publikacja danych podatkowych przez MF.
V. Wewnętrzne procedury podatkowe – schematy wzorcowych procedur:
a) procedura należytej staranności VAT,
b) procedura należytej staranności WHT,
c) procedura MDR i procedura należytej staranności MDR,
d) procedura Białej Listy i Split Payment,
e) pełnomocnictwa – formularze, zakres, uprawnieni, zasady udzielania,
VI. Jak przygotować się do kontroli:
a) kontrole podatkowe – obecne trendy,
b) jak pilnować kontrolujących – granice, których nie wolno przekraczać,
c) korzystne dowody dla podatnika – jak je znaleźć i włączyć do materiału dowodowego,
d) wybór strategii w toku postępowania,
e) dobre praktyki – instrukcja krok po kroku jak się przygotować do i jak współpracować z kontrolującymi,
f) pracownik w toku przesłuchania – na praktycznych przykładach.
VII. Zarządzanie funkcją podatkową w organizacjach – dobre praktyki:
a) zasady dla pracowników działu,
b) tworzenie efektywnego przepływu informacji,
c) systemowe działania polepszające efektywność pracy – monitoring zmian, znajomość trendów, zaangażowanie pracowników innych działów.
VIII. Jakich nowych ograniczeń przeciwdziałających optymalizacji podatkowej możemy się spodziewać w przyszłości?

Spotkanie jest odpłatne.

Do 29 listopada 2021 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania