loader image

13 stycznia 2023 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Wybrane zmiany podatkowe 2022/2023”. Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Szkolenie poprowadzą:

Joanna Aleksandrowicz – radca prawny. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawno- podatkowej podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się podatkach dochodowych, przy czym ostatni rok jej aktywności zawodowej skupiał się w dużej mierze na problematyce związanej z Polskim Ładem.

Mikołaj Hajduk – licencjonowany doradca podatkowy nr wpisu 12727, posiadający ponad 12-letnią praktykę w zakresie doradztwa podatkowego; doświadczony szkoleniowiec i wykładowca.

Zakres szkolenia:

cz.1 VAT:

 1. Limit dla małego podatnika VAT zostanie podwyższony;
 2. Zaliczka i dostawa w tym samym okresie rozliczeniowym – zmiana zasad fakturowania;
 3. Zmiany w przepisach o podzielonej płatności;
 4. Zasady przeliczania faktur korygujących wystawianych w walucie obcej;
 5. Zwrot VAT w terminie 15 dni dla tzw. podatników bezgotówkowych;
 6. Zmiana zasad odliczania VAT w przypadku WNT;
 7. Zmiany w proporcjonalnym odliczaniu VAT;
 8. Nowy podatnik VAT – grupa VAT;
 9. Pozostałe.

cz.2 Podatki dochodowe:

 1. Zmiany w podatku PIT istotne przede wszystkim dla płatnika i pracownika- Polski Ład i Nowy Polski Ład, w tym m. in.:
  a) składka zdrowotna- brak możliwości odliczenia od podatku;
  b) nowa skala podatkowa;
  c) kwota wolna od podatku i jej stosowanie od 2023 roku (w tym omówienie nowego wzoru PIT-2)
  d) hipotetyczny podatek należny za 2022 rok;
  e) kto zyskuje a kto traci? (stary reżim/ Polski Ład/ ,,Nowy” Polski Ład).
 2. Możliwość ponownej zmiany formy opodatkowania za 2022 rok;
 3. Ulga „na pałacyk”- regulacja pierwotna i uszczelnienie;
 4. Zakaz amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych w PIT i CIT;
 5. Forma opodatkowania najmu prywatnego, w tym wnioski płynące z uchwały NSA z dnia 24 maja 2021 (sygn. akt II FPS 1/21);
 6. „JPK” w podatkach dochodowych- cel regulacji i odroczenie;
 7. Minimalny podatek dochodowy (tzw. „podatek od korporacji”)- założenia i odroczenie;
 8. Raje podatkowe a obowiązek dokumentacyjny- korzystne zmiany w przepisach;
 9. Finansowanie dłużne- modyfikacja regulacji;
 10. Podatek u źródła- w tym zmiany 2022 i 2023.

Spotkanie jest odpłatne. Do 5 stycznia 2023 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.