(Rzeczpospolita, 1 i 3 marca 2017 r.) Ewa Sowińska brała udział w DEBACIE RZECZPOSPOLITEJ nt zarządzania wiekiem w miejscu pracy: „Zarządzanie wiekiem – już nie dobra wola, a konieczność wobec wyzwań rynku pracy”.

Ruszyła II edycja projektu Rzeczpospolitej i Gazety Parkiet pn. „Biznes Odpowiedzialny w Polsce”. Projekt został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów, a Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wspólnie z Deloitte, Forum Darczyńców i Pracodawcami RP, jest partnerem działania.
Na projekt składały się dwie redakcyjne debaty przy okrągłym stole 1 i 3 marca br. oraz obszerna publikacja, dostępna od 20 marca br. i dystrybuowana wśród prenumeratorów dziennika Rzeczpospolita i Parkiet.

Jak ułatwić młodym wejście na rynek pracy i jak zatrzymać na nim starszych pracowników? Tezy do dyskusji w debacie:

  • zmiana struktury wiekowej pracowników w skali kraju i przedsiębiorstw (w d. firmach państwowych to odmładzanie, a w firmach prywatnych powstałych po 1989 r. to starzenie się kadr),
  • atuty różnorodności wiekowej,
  • wyzwania związane z 2- 3 pokoleniową firmą- w tym z zarządzaniem zróżnicowanymi wiekowo zespołami,
  • dopasowanie benefitów do potrzeb konkretnych grup pracowników i pracowników.

Uczestnicy:
Moderator dyskusji: Anita Błaszczak – dziennik „Rzeczpospolita”
dr Anna Jawor-Joniewicz, Adiunkt, Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi Instytut Pracy I Spraw Socjalnych,
Michał Olbrychowski, Dyrektor, Lider Communications Consulting Central Europe Deloitte,
Karolina Kędziora, Prezeska Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego,
Tomasz Schimanek Ekspert ds. org. Pozarządowych i Programów Społecznych Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce,
Ewa Sowińska Zastępca Prezesa, Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
Iwona Szmitkowska vice prezes zarządu, Work Service.
wydanie publikacja

OK
Ta strona używa plików cookies.