loader image

(Rzeczpospolita, 1 i 3 marca 2017 r.) Ewa Sowińska brała udział w DEBACIE RZECZPOSPOLITEJ nt zarządzania wiekiem w miejscu pracy: „Zarządzanie wiekiem – już nie dobra wola, a konieczność wobec wyzwań rynku pracy”.

Ruszyła II edycja projektu Rzeczpospolitej i Gazety Parkiet pn. „Biznes Odpowiedzialny w Polsce”. Projekt został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów, a Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wspólnie z Deloitte, Forum Darczyńców i Pracodawcami RP, jest partnerem działania.
Na projekt składały się dwie redakcyjne debaty przy okrągłym stole 1 i 3 marca br. oraz obszerna publikacja, dostępna od 20 marca br. i dystrybuowana wśród prenumeratorów dziennika Rzeczpospolita i Parkiet.

Jak ułatwić młodym wejście na rynek pracy i jak zatrzymać na nim starszych pracowników? Tezy do dyskusji w debacie:

  • zmiana struktury wiekowej pracowników w skali kraju i przedsiębiorstw (w d. firmach państwowych to odmładzanie, a w firmach prywatnych powstałych po 1989 r. to starzenie się kadr),
  • atuty różnorodności wiekowej,
  • wyzwania związane z 2- 3 pokoleniową firmą- w tym z zarządzaniem zróżnicowanymi wiekowo zespołami,
  • dopasowanie benefitów do potrzeb konkretnych grup pracowników i pracowników.

Uczestnicy:
Moderator dyskusji: Anita Błaszczak – dziennik „Rzeczpospolita”
dr Anna Jawor-Joniewicz, Adiunkt, Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi Instytut Pracy I Spraw Socjalnych,
Michał Olbrychowski, Dyrektor, Lider Communications Consulting Central Europe Deloitte,
Karolina Kędziora, Prezeska Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego,
Tomasz Schimanek Ekspert ds. org. Pozarządowych i Programów Społecznych Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce,
Ewa Sowińska Zastępca Prezesa, Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
Iwona Szmitkowska vice prezes zarządu, Work Service.
wydanie publikacja