loader image

Zapraszamy do udziału w spotkaniu z cyklu, które odbędzie się 16 lipca 2020 r. Temat Akademii: „Ceny transferowe w czasie kryzysu. Nowe obowiązki raportowania i weryfikacji klauzul umownych w 2020 roku. Obowiązki sprawozdawcze za 2019 rok.”.

Zagadnienia jakie planujemy poruszyć podczas spotkania:
Moduł I. Obowiązki sprawozdawcze
1. Lokalna dokumentacja cen transferowych.
2. Analiza cen transferowych.
3. Informacja o cenach transferowych TPR-C – s(porządzenie on line na wersji interaktywnej).
4. Oświadczenie zarządu.
5. Grupowa dokumentacja podatkowa.
Moduł II. Ryzyka podatkowe
1. Wybór metody weryfikacji ceny.
2. Wadliwa identyfikacja transakcji kontrolowanej.
3. Lokalna dokumentacja cen transferowych.
4. Analiza porównawcza.
5. Analiza zgodności.
6. Zwolnienia krajowe a strata podatkowa.
7. Uproszczenia – safe harbour.
8. Prawdopodobieństwo zaniżenia wartości transakcji.
9. Informacja o cenach transferowych TPR-C.
Moduł III. Narzędzia eliminujące ryzyka podatkowe
1. Weryfikacja klauzul umownych.
2. Wprowadzenie macierzy transakcji kontrolowanych.
3. Defence file.
4. Weryfikacja struktury łańcucha dostaw.
5. Weryfikacja strony badanej (testowanej).
6. Aktualizacja analiz porównawczych.
7. Korekta analiz porównawczych za pomocą wskaźników makroekonomicznych.
8. Korekta cen transferowych.
9. Kompensata transakcji.
10. Oświadczenie zarządu -klauzula rynkowości.
11. Alokacja kosztów – klucze podziału.
12. Analiza DEMPE.

Seminarium poprowadzi: Jarosław Mika – doktor nauk ekonomicznych w specjalizacji finanse; doradca podatkowy, członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych; autor publikacji książkowych z zakresu cen transferowych; trener szkoleń dla przedsiębiorców oraz organów administracji; specjalizuje się z rozliczaniu transakcji finansowych oraz usługowych prowadzonych przez podmioty powiązane.

Spotkanie jest odpłatne.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo uprzejmie informujemy, że szkolenie odbędzie się z uwzględnieniem aktualnych wytycznych Ministra Zdrowia, w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Szkolenie prowadzone będzie w mniejszej grupie (ilość miejsc ograniczona ) z zachowaniem dystansu pomiędzy uczestnikami.

Do 5 lipca 2020 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania