loader image

18 czerwca 2024 r. – zachęcamy do udziału w kompleksowym szkoleniu: „Cudzoziemcy – legalizacja pobytu i pracy w praktyce”. Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Szkolenie poprowadzą:

Weronika Wyze – adwokat, ukończyła aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pełnomocnik w prowadzeniu skomplikowanych sporów sądowych. Doświadczony prawnik w bieżącej obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych. Na co dzień zajmuje się opracowywaniem analiz, opinii prawnych (prawo cywilne, prawo handlowe, prawo pracy), przygotowaniem umów gospodarczych, a także innych dokumentów na potrzeby przedsiębiorców (w tym także kwestie dotyczące specyficznych zagadnień jak AML, RODO, PPK). W zakresie jej specjalizacji znajduje się również kompleksowe zakładanie spółek prawa handlowego, przekształcenia, podziały, połączenia oraz likwidacje.

Oliwia Raduńska – aplikant radcowski. Absolwentka jednolitych studiów magisterskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku prawo. Studia rozpoczęła z najwyższym wynikiem rekrutacji na kierunek prawo, otrzymując nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Studia ukończyła w 2023 roku z wyróżnieniem, znajdując się w dziesiątce najlepszych absolwentów. Od 2024 roku rozpoczęła z najwyższym wynikiem z egzaminu wstępnego w Polsce aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2020 roku, początkowo w obszarze zatrudniania cudzoziemców oraz holistycznej obsłudze podmiotów korporacyjnych, w tym zwłaszcza spółek prawa handlowego. W pracy zawodowej specjalizuje się w prawie korporacyjnym, konstruowaniu umów cywilnoprawnych oraz w postępowaniu cywilnym procesowym. Posiada bogate doświadczenie w legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców, tematyce zawierania związków małżeńskich z obywatelami krajów spoza UE, EOG bądź Szwajcarii, a także legalizacji pobytu dla pracowników wysokokwalifikowanych (Blue Card UE).

Zakres szkolenia:

 1. Legalizacja pobytu:
  – omówienie poszczególnych podstaw pobytowych w Polsce;
 2. Legalizacja pracy:
  – poszczególne typy zezwoleń na pracę;
  – oświadczenie o powierzeniu pracy Cudzoziemcowi – kto może z niego skorzystać?;
  – kto może pracować na podstawie powiadomienia o powierzeniu pracy?;
 3. Legalizacja pracy a legalizacja pobytu:
  – podobieństwa i różnice;
  – kiedy pracownik może pracować, posiadając samo zezwoleniu na pobyt?;
  – rozdział obowiązków pomiędzy pracownika a pracodawcę;
 4. Małżeństwo z Cudzoziemcem:
  – formalności związane ze ślubem z osobą spoza UE, EOG lub Szwajcarii;
  – jakie prawo znajduje zastosowanie w przypadku ślubu z Cudzoziemcem?;
  – ślub cywilny czy ślub kościelny?;
  – legalizacja pobytu z uwagi na zawarty związek małżeński;
  -związek partnerski – czy nieformalny związek może stanowić podstawę pobytową w Polsce?
 5. Blue Card UE:
  – kto może ją uzyskać?;
  – dlaczego Blue Card UE stanowi dobre rozwiązanie dla pracowników z branży IT?;
  – czym różni się Blue Card UE od klasycznego zezwolenia na pobyt czasowy?;
 6. Prowadzenie działalności gospodarczej przez Cudzoziemca w Polsce:
  – w jakiej formie Cudzoziemiec może podjąć działalność gospodarczą w Polsce?;
  – czy swoboda działalności gospodarczej obowiązuje również Cudzoziemców?.

Spotkanie jest odpłatne.

Do 7 czerwca 2024 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.