loader image

4 maja 2017 r., Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosiło laureatów nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Wśród nagrodzonych jest Ewa Sowińska, partner ESO Audit, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest największą i najdłużej działającą organizacją pozarządową w kraju, która zajmuje się tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu. To ważne dla mnie bardzo wyróżnienie, traktuję je przede wszystkim jako ukłon w stronę całego samorządu biegłych rewidentów i grupy osób, z którą konsekwentnie działamy na rzecz promocji społecznej odpowiedzialności biznesu w środowisku biegłych rewidentów ­– mówi Ewa Sowińska. Jestem głęboko przekonana, że otoczenie w coraz większym stopniu będzie wymuszać na firmach konieczność rzetelnego raportowania danych niefinansowych. To ogromna szansa dla biegłych rewidentów, powstaje bowiem nisza rynkowa, do zagospodarowania której powinniśmy być jak najlepiej przygotowani – dodaje.”

Nagrody zostały przyznanie przez Forum po raz drugi. Otrzymały je osoby które dążą do tego, aby zarządzanie biznesem w sposób odpowiedzialny stawało się w Polsce standardem i które swoim osobistym zaangażowaniem przyczyniły się w latach 2015 – 2016 do upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: Biznes, Sektor Pozabiznesowy i – z okazji obchodów 5 lat projektu Karta Różnorodności – Różnorodność, w uznaniu działań na rzecz rozwijania zarządzania różnorodnością w miejscu pracy w Polsce.

Więcej o nagrodzie i działalności forum można znaleźć na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl. Patronem instytucjonalnym nagrody są: Ministerstwo Rozwoju, Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.