loader image

25 listopada 2019 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Prawa człowieka w praktyce biznesowej”.

Szkolenie poprowadzi Jacqueline Kacprzak – Ekspertka CSR i praw człowieka. Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych. Radca Ministra w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od 2017 r. jest członkiem Biura Grupy Roboczej OECD ds. odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Jako ekspertka w dziedzinie raportowania niefinansowego jest również członkiem Grupy Doradczej Global Reporting Initiative. W Collegium Civitas i Akademii Leona Koźmińskiego prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na temat odpowiedzialnego biznesu, raportowania niefinansowego oraz standardów poszanowania praw człowieka. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, szkoleń i konferencji.

W programie szkolenia między innymi:
– Czym są prawa człowieka? Komu przysługują?
– Jakie są rodzaje praw człowieka?
– Podstawowe dokumenty.
Biznes i prawa człowieka:
– Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka.
– Standardy odpowiedzialnego biznesu a prawa człowieka.
– Należyta staranność.
– Ocena działań przedsiębiorstwa a prawa człowieka:
– Polityki w zakresie praw człowieka.
– Wdrażanie praw człowieka w praktyce.
– Ryzyka a prawa człowieka.
– Trendy międzynarodowe.
Raportowanie praw człowieka:
– Dostępne narzędzie.
– Dobre praktyki.
– Korzyści z raportowania praw człowieka.

Spotkanie jest odpłatne.

Na państwa zgłoszenia czekamy do 19 listopada 2019 r., drogą poczty elektronicznej na adres: eso@esoaudit.pl
szczegóły spotkania