loader image

dane spółki

ESO Audit jest spółką prawa cywilnego.

Spółka jest wpisana na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3472 (Uchwała nr 1015/28/2009 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 21 lipca 2009 r.).
Wpis na liście Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Siedziba spółki:

Al. Grunwaldzka 103 A, 80-244 Gdańsk.

NIP: PL583-30-72-434
REGON: 220822980
Tel. +48 58 341 82 94

Spółka posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

pozycja w klasyfikacji ogólnopolskiej firm audytorskich

lat istniejemy i wspieramy naszych klientów

lat doświadczenia

* Ranking audytorów, „Rzeczpospolita”, 19 kwietnia 2024 r.

doświadczenie

Realizowaliśmy zlecenia dla przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych z branż:

stoczniowej
portowej
logistycznej i spedycyjnej (w tym morskiej)
farmaceutycznej

medycznej
informatycznej i internetowej
deweloperskiej
recyklingu i utylizacji odpadów

hotelarskiej
energetycznej i paliwowej
zarządzania i administracji nieruchomościami
spożywczej

nasze wartości

Działalność ESO Audit ukierunkowana jest na wspieranie klientów w rozwoju ich działalności poprzez pomoc w zakresie zarządzania rachunkowością.
Naszym głównym celem jest zrozumienie potrzeb naszych klientów i zagwarantowanie im najwyższej jakości usług, spełniających jednocześnie ich oczekiwania i wymogi określone prawem. Dążymy do tego dbając o wzajemny komfort współpracy oraz zaufanie, które tworzymy zapewniając:

niezależność

gwarantującą bezstronny i obiektywny wynik naszej pracy

bezpieczeństwo

oraz poufność powierzonych nam informacji

terminowość

w połączeniu z rzetelnością świadczonych usług

Wartością dodaną świadczonych przez nas usług jest to, że zapewniamy naszym klientom stały i bezpośredni kontakt z biegłym rewidentem oraz możliwość konsultowania z nim wszelkich problemów i wątpliwości na każdym etapie realizacji prac.

Współpracujemy z Inspektorem Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem iod@esoaudit.pl lub eso@esoaudit.pl

współpracujemy

Poznaj nasz zespół

Skontaktuj się z nami