loader image

zespół

ESO Audit jest niezależną polską spółką ekspertów w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej założoną w lipcu 2009 roku.

 

ESO Audit stworzyli biegli rewidenci o bogatym i wieloletnim doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych.
Doświadczenie zdobyli pracując ponad 12 lat dla jednej z sieci audytorskich, będącej największą organizacją świadczącą usługi doradcze dla klientów na całym świecie.

wspólnicy

Ewa Sowińska

Ewa Sowińska

Biegły rewident, Partner esoaudit

biegły rewident (nr 9268)
tel.: +48 502 18 4583
ewa.sowinska@esoaudit.pl

Przez 13 lat (do września 2009 roku) pracowała w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., ostatnio na stanowisku dyrektora w dziale audytu i usług doradczych, odpowiedzialnego za bieżące kierowanie gdańskim biurem. Była członkiem Zarządu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Ewa do 2019 roku była członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

W kadencji 2015-2019 została wybrana Zastępcą Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W kadencji 2007-2011 była również członkiem Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Gdańsku oraz członkiem Krajowej Komisji Nadzoru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej. Brała między innymi udział w ocenie i przygotowywaniu raportów dla rządu polskiego w sprawie spełnienia wymagań nałożonych na inwestorów zagranicznych w Umowach Prywatyzacyjnych, w odniesieniu do sprywatyzowanych spółek. Przygotowywała i prowadziła szereg szkoleń dla biegłych rewidentów z zakresu rewizji finansowej oraz dla członków rad nadzorczych z zakresu odpowiedzialności.

Ewa była członkiem Rady Programowej i Dyrektorem Programowym Konferencji „Wyzwania współczesnej rachunkowości i audytu” organizowanej przez Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku wspólnie z Uniwersytetem Gdański i Sopocką Szkołą Wyższą. Była również członkiem Społecznego Komitetu Wsparcia Euro 2012.

Zasiada w Radzie Programowej BPO Education Center przy Sopockiej Szkole Wyższej. Jest też członkiem Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w kadencji 2012-2016.

Od września 2014 roku jest członkiem Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki.

W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się coaching’iem biznesu oraz life coaching’iem.

Ewa jest przewodniczącą Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów.

Ewa jest członkiem: Rady Programowej OEES (Open Eyes Economy), Kapituły Dyrektor Finansowy Roku, oraz Kapituły Mistrz Biznesu (organizowany przez miesięcznik Businessman).

24 maja 2017 r. została laureatem nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes

Anna Mackiewicz

Anna Mackiewicz

Biegły rewident, Partner esoaudit

biegły rewident (nr 10344)
tel.: +48 502 18 4153
anna.mackiewicz@esoaudit.pl

Anna przez 11 lat pracowała w gdańskim biurze PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (do czerwca 2009 roku), ostatnio jako menedżer w Dziale Audytu i Usług Doradczych. W latach 2006-2007 pracowała w spółce APL Poland Sp. z o.o. w Gdyni, pełniąc funkcję Menedżera Finansowego odpowiedzialnego za polskie i grupowe raportowanie finansowe.
Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych zarówno według polskich zasad rachunkowości, jak i według zasad rachunkowości obowiązujących w międzynarodowych grupach kapitałowych oraz w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Uczestniczyła również w badaniu rozliczeń finansowych projektów finansowanych z funduszy Banku Światowego oraz Unii Europejskiej.

Jarosław Artyszuk

Jarosław Artyszuk

Biegły rewident, Partner esoaudit

biegły rewident (nr 10321)
tel.: +48 502 18 4552
jaroslaw.artyszuk@esoaudit.pl

Przez 13 lat pracował w gdańskim biurze PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (do czerwca 2009 roku), ostatnio jako menedżer w Dziale Audytu i Usług Doradczych.
Jarosław posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych zarówno według polskich zasad rachunkowości, jak i według zasad rachunkowości obowiązujących w międzynarodowych grupach kapitałowych oraz w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Posiada szczególnie duże doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów realizujących duże projekty inwestycyjne oraz kontrakty długoterminowe. Ponadto Jarek uczestniczył w badaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych oraz projektach typu due diligence.

Tomasz Zielke

Tomasz Zielke

Biegły rewident, Partner esoaudit

biegły rewident (nr 10245)
tel.: +48 502 18 4320
tomasz.zielke@esoaudit.pl

Przez 11 lat pracował w gdańskim biurze PricewaterhouseCoopers (do lipca 2009 roku), ostatnio jako wicedyrektor w Dziale Audytu i Usług Doradczych. Był członkiem Zarządu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
W kadencji 2007-2011 Tomasz był członkiem Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Gdańsku.
Pracując w PricewaterhouseCoopers wchodził w skład grupy technicznej zajmującej się analizą problemów z zakresu rachunkowości polskiej i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla potrzeb zespołów audytowych i klientów.
Ekspert w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Przygotowywał i prowadził szereg szkoleń z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.

Oto nasi pracownicy. Razem tworzymy zespół ESO Audit.
Grażyna Gralewska

Grażyna Gralewska

Manager, biegły rewident

tel: +48 516 192 486
grazyna.gralewska@esoaudit.pl

Urszula Borzestowska

Urszula Borzestowska

MŁODSZY MANAGER

Justyna Krupowicz

Manager

tel: +48 786 911 982
justyna.krupowicz@esoaudit.pl

Anna Krych-Dorau

asystent biegłego rewidenta

tel:+ 48 516 192 482
anna.krych_dorau@esoaudit.pl

Maciej Głuchowski

asystent biegłego rewidenta

Tomasz Gregor

asystent biegłego rewidenta

Zuzanna Skrzyńska-Dudek

Starszy konsultant

Krzysztof Hajduk

asystent biegłego rewidenta

tel: +48 798 877 414
krzysztof.hajduk@esoaudit.pl

Urszula Szatrowska

asystent biegłego rewidenta

Dorota Łabęcka

office manager

tel:+ 48 502 077 739
dorota.labecka@esoaudit.pl

Dowiedz się więcej o ESO Audit

Skontaktuj się z nami