loader image

22 czerwca 2021 r. w ramach konferencji „ESG – Raportowanie niefinansowe w praktyce”, Ewa Sowińska była moderatorem panelu „Trendy i planowane zmiany w raportowaniu – co się zmieni, na co warto zwrócić uwagę? Co nas czeka w przyszłości?”.

Kryteria ESG (Environment, Social and Governance) odgrywają coraz ważniejszą rolę w budowaniu wartości przedsiębiorstwa i relacji z interesariuszami. Ujawnianie rozszerzonych informacji niefinansowych niesie wiele korzyści zarówno dla firm objętych tym obowiązkiem, jak i dla wszystkich zainteresowanych ich działalnością i uzyskiwanymi przez nie wynikami. Pozafinansowe aspekty działalności są ważną informacją zarządczą oraz wartościowe dla partnerów biznesowych i klientów, inwestorów i analityków, instytucji nadzorujących i regulatorów, ale także dla przyszłych pracowników i członków społeczności lokalnych, w których te firmy funkcjonują.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane obowiązki w aspekcie nie tylko wyzwań, ale przede wszystkim korzyści dla interesariuszy i szans dla samych raportujących podmiotów. Konferencja była doskonałą okazją do zapoznania się z aktualnym stanem rynku i przyszłymi trendami w zakresie ESG.
Nowe wymagania dotkną szeregu przedsiębiorstw, które dotychczas nie stosowały profesjonalnych metod zarządzania oraz raportowania kwestii społecznej odpowiedzialności, czy szerzej – podejścia do zrównoważonego rozwoju.
W programie konferencji było m.in.:
-> Kierunek i trendy ESG – co nas czeka w przyszłości?
-> Doświadczenia spółek w zakresie sprawozdawczości w kontekście danych niefinansowych/ ESG – jak przygotować odpowiedni raport ESG – case studies: Grupy CIECH SA, LPP, Santander Bank Polska, PKN Orlen , GPW i Żabka.
-> Wymogi dotyczące raportowania w całym łańcuch dostaw – wpływ na wykonawców i podwykonawców.
-> Wytyczne dotyczące raportowania kwestii praw człowiek, procedury należytej staranności i przeciwdziałanie korupcji.