loader image

Zapraszamy do udziału w spotkaniu z cyklu, które odbędzie się 07 stycznia 2019 r.
Tym razem propozycja dla osób zainteresowanych zgłębieniem wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej wg MSSF – „LEASING 2019”.
Od 1 stycznia 2019 r. podmioty stosujące Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej czeka zmienione przez MSSF 16 podejście do ujmowania i wykazywania w sprawozdawczości finansowej skutków zawartych umów leasingowych. Najbliższe spotkanie będzie traktować o szczegółach i wyzwaniach wynikających z nowego podejścia do leasingu.

Spotkanie jest odpłatne.
Do 2 stycznia 2019 r. uprzejmie prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania