loader image

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu, które odbędzie się 23 maja 2016 r.

Tematem akademii będzie CASH FLOW, czyli o sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w świetle ustawy o rachunkowości i MSSF od strony praktycznej.

szczegóły spotkania