loader image

Zapraszamy do udziału w spotkaniu z cyklu, które odbędzie się 23 stycznia 2020 r. Temat Akademii: „MDR (Mandatory Disclosure Rules) – raportowanie schematów podatkowych w praktyce”. Naszym głównym celem będzie wskazanie ścieżki postępowania, pozwalającej prawidłowo dopełnić obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR, wprowadzonego do krajowego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2019 r.

Tematyka szczegółowa spotkania:
1. Informacje o schematach podatkowych – informacje wstępne.
2. Podmioty zobowiązane do przekazania informacji o schematach podatkowych.
3. Rodzaje schematów podatkowych.
4. Przesłanki występowania schematów podatkowych.
5. Cechy rozpoznawcze.
6. Przykłady działań, które nie rodzą obowiązku raportowania.
7. Procedura wewnętrzna.
8. Sankcje związane z niewypełnieniem obowiązków z zakresu MDR.
9. Przykłady czynności/transakcji mogących stanowić schemat podatkowy.
10. Instrukcja wypełniania informacji o schemacie podatkowym (MDR-1/MDR-3).

Seminarium poprowadzi: Jarosław Mika – doktor nauk ekonomicznych w specjalizacji finanse; doradca podatkowy, członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych; autor publikacji książkowych z zakresu cen transferowych; trener szkoleń dla przedsiębiorców oraz organów administracji skarbowej; członek Komisji Konkursowej III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych; specjalizuje się z rozliczaniu transakcji finansowych oraz usługowych prowadzonych przez podmioty powiązane.

Spotkanie jest odpłatne.

Do 18 stycznia 2020 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania