loader image

Zapraszamy do udziału w spotkaniu z cyklu, które odbędzie się 30 września 2019 r.
Tym razem propozycja dla osób zainteresowanych zgłębieniem wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej wg MSSF – „Przychody MSSF15”.

Zagadnienia, jakie będą w planie spotkania:
– nowy model analizy przychodów,
– identyfikacja umowy z klientem, kryteria ujmowania, łączenie umów,
– ustalenie odrębnych obowiązków działania – analiza umowy z klientem,
– cena transakcyjna i czynniki na nie wpływające,
– sposoby alokacji ceny transakcyjnej do odrębnych obowiązków działania,
– o momencie wypełnienia obowiązku działania i jego wpływie na rozpoznanie przychodów,
– modyfikacje i zmiany umów,
– koszty dotyczące umów z klientami,
– dodatkowe wytyczne (umowa komisu, gwarancje, licencje, opcje, prawa przepadłe, bezzwrotne opłaty, umowy z przyrzeczeniem odkupu, umowy ze wstrzymaną dostawą, programy lojalnościowe),
– o ujawnianiu informacji w sprawozdaniu finansowym odnośnie przychodów.

Moderatorem spotkania będzie Tomasz Zielke, partner ESO Audit, biegły rewident

Spotkanie jest odpłatne.
Do 24 września 2019 r. uprzejmie prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania