loader image

Zapraszamy do udziału w szkoleniu w ramach cyklu akademia esoaudit, które odbędzie się w dniu 23 września 2019 r.
Tym razem propozycja dla osób zainteresowanych zgłębieniem wiedzy i umiejętności związanych z kosztem wytworzenia.

W programie szkolenia:
– o koncepcjach wyceny – obiektach, nośnikach, kosztach, stratach,
– idea rachunku kosztów (różne sposoby klasyfikacji kosztów, podejścia do ewidencji kosztów, kalkulacja kosztów),
– przykłady rachunku kosztów,
– kierunki rozwoju rachunku kosztów,
– o regułach wyceny bilansowej, w tym o cenie perfekcji,
– wpływ zdolności produkcyjnych na wycenę,
– ujawnienia w sprawozdaniu finansowym.

Szkolenie poprowadzi Tomasz Zielke – biegły rewident, partner ESO Audit.

Spotkanie jest odpłatne.
Do 17 września 2019 r. uprzejmie prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania