loader image

12 kwietnia 2024 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Akademia fakturowania z uwzględnieniem KSeF”. Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Szkolenie poprowadzi:

Patrycja Kubiesa – doradca podatkowy, wpisana na listę pod numerem 13 829. Członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Szkoleniowiec i autorka wielu publikacji i artykułów podatkowych. Swoją ścieżkę zawodową w doradztwie podatkowym zdobywała w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym, gdzie była odpowiedzialna za całokształt procesów finansowych spółek grupy, udział w procesach due diligence, M&A. Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie.

Zakres szkolenia:

 1. Podstawy wystawania faktur
  – obowiązek wystawienia faktury
  – elementy obligatoryjne faktury VAT
  – samofakturowanie
  – pusta faktura
  – anulowanie faktur
  – faktury zaliczkowe
  – faktura pro forma
  – faktura rozliczeniowa
  – faktura na częściowe wykonanie usługi, faktura końcowa
  – termin wystawienia faktury
  – faktura korygująca a nota korygująca
  – faktury w walutach obcych
  – sposoby i terminy korygowania faktur
  – duplikaty faktur
 2. Refakturowanie
  – data sprzedaży,
  – data powstania obowiązku podatkowego
  – data wystawienia faktury
  – refakturowanie świadczeń złożonych
  – refaktura a najem, media
 3. Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego
  – określenie daty powstania obowiązku podatkowego
  – co oznacza pojęcie daty wykonania usługi lub wydania towaru
  – data wystawienia faktury, a data powstania obowiązku podatkowego
  – w jakich sytuacjach wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty podatku VAT
 4. Faktura jako źródło podatku naliczonego
  – terminy, w jakich przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego
  – błędy na fakturach a prawo do odliczenia podatku VAT
  – w jakich sytuacjach nabywca jest zobowiązany do skorygowania kwoty odliczonego podatku naliczonego?
  – przypadki, w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia VAT
 5. Krajowy System e-Faktur
  – czym jest faktura ustrukturyzowana?
  – do czego służy i jaką rolę pełni Krajowy System e-Faktur (KSeF)?
  – dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur (KseF)
  – nadawanie uprawnień w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)
  – omówienie formularza ZAW-FA
  – katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania faktur ustrukturyzowanych
  – podmioty zwolnione z podatku VAT a Krajowy System e-Faktur (KSeF)
  – jak przygotować się do faktur ustrukturyzowanych?
  – data wystawienia faktury ustrukturyzowanej
  – data otrzymania faktury ustrukturyzowanej
  – obieg e-Faktur. Jak działa system?
  – rozliczenia pracowników a KSeF, zaliczki, faktury gotówkowe
  – niedostępność, awaria systemu, niemożliwość wystawienia z przyczyn leżących po stronie podatnika a data wystawienia faktury, odebrania faktury
  – kursy walut podczas wystawiania faktur lub w sytuacji awarii
  – przekazywanie informacji o wystawianych fakturach lub odbiór faktur

Spotkanie jest odpłatne. Do 3 kwietnia 2024 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.