loader image

26 października 2021 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego na 2021 r.”. Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Szkolenie poprowadzą:
Wojciech Gandurski – radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych. Doświadczenie zdobywał w spółkach doradczych Wielkiej Czwórki (PwC, Deloitte Poland). Specjalizuje się w podatku CIT i postępowaniach podatkowych.
oraz
Joanna Aleksandrowicz – aplikantka radcowska. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawno – podatkowej podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w dokumentowaniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Zakres szkolenia:
I. Podsumowanie zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2021 r. – SLIM VAT 1:
– nowe zasady rozliczania faktur korygujących (na plus, na minus, u sprzedawcy, u nabywcy, pojęcie uzgodnień oraz ich spełnienia, znaczenie objaśnień podatkowych),
– wydłużenie terminu na odliczenie VAT,
– zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości,
– częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych,
– nowe zasady przeliczania kursów walut,
– nowe zasady rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów,
– zmiany dotyczące podzielonej płatności,
– zmiany w sankcjach VAT,
– zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych.
II. Zmiany obowiązuje od 1 października 2021 r. – SLIM VAT 2:
– dostosowanie przepisów do Brexitu (zapisy dotyczące Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej),
– transakcje łańcuchowe i dostosowanie przepisów dotyczących organizacji transportu w eksporcie towarów i WDT,
– określenie momentu ujęcia korekty WNT i importu usług,
– możliwość korekty deklaracji w zakresie importu towarów w celu uniknięcia prawa do utraty rozliczenia importu w deklaracji,
– zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności przedstawicieli bezpośrednich i pośrednich w imporcie towarów,
– oświadczenia niezbędne przy sprzedaży budynków, lokali i budowli składane w akcie notarialnym,
– uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług oraz dostawy odwróconej (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług) – powrót do zasad sprzed 2017 r.,
– uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu WNT (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług) – powrót do zasad sprzed 2017 r.,
– sposób rozliczania WNT w razie otrzymania faktury po 3 miesiącach,
– możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy,
– zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 (samochody osobowe),
– zmiany w uldze na złe długi (wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do konsumentów),
– rachunek VAT: możliwość przelewania środków z rachunków VAT w różnych bankach.
III. Zmiany obowiązuje od 1 lipca 2021 r. – JPK:
– zbiorcze wykazywanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone,
– zbiorcze wykazywanie faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną,
– zmiany w wykazywaniu ulgi na złe długi,
– GTU – zmiana sposobu oznaczeń,
– GTU – zmiany oznaczeń niektórych czynności,
– zmiany w oznaczeniach transakcji powiązanych (TP),
– zmiany w ujmowaniu importu towarów,
– ujmowanie faktur korygujących za pomocą dokumentu WEW,
– zmiany w oznaczeniach MPP
IV. Trendy w raportowaniu MDR – najczęściej składane schematy podatkowe / statystyki Ministerstwa Finansów.
V. Sprawozdanie ze strategii podatkowej – jak się do tego przygotować:

– cel regulacji,
– podmioty zobowiązane do przygotowania informacji o realizowanej strategii podatkowej,
– zakres informacji o realizowanej strategii podatkowej – na co zwrócić szczególną uwagę,
– jak upublicznić treść sprawozdania,
– termin na pierwsze sprawozdania.
VI. Podatek dochodowy w okresie COVID:
– wydatki na płyny dezynfekujące i maseczki dla pracowników,
– ekwiwalent dla pracowników w związku z COVID.
VII. Ulga na złe długi w podatku dochodowym:
– cel regulacji i zasady możliwości zastosowania preferencji,
– ulga na złe długi a pandemia COVID.
VIII. Należyta staranności w podatku dochodowym:
– na co należy zwrócić szczególną uwagę,
– listy ostrzegawcze wysyłane przez Lubelski Urząd Skarbowy,
– procedury w zakresie należytej staranności.
IX. Spółka komandytowa podatnikiem CIT:
– nowe zasady opodatkowania spółki komandytowej,
– opodatkowanie 9% – czy jest możliwość objęcia SK obniżoną stawką w podatku dochodowym,
– opodatkowanie komplementariusza podatkiem CIT – ważne orzeczenia sądów administracyjnych,
– perspektywa komandytariusza,
– zyski z lat ubiegłych a nowe zasady opodatkowania SK.

Spotkanie jest odpłatne.

Do 20 października 2021 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania