loader image

28 maja 2019 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu podatkowym „VAT w biznesie międzynarodowym”

Program spotkania:
1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów
a) kiedy przemieszczenie towarów można uznać za WDT/ANT?
b) dokumentowanie
c) magazyn konsygnacyjny
d) podstawa opodatkowania
e) korekty
f) zaliczki
g) faktury z opóźnieniem a VAT naliczony
h) szyk rozwarty przy opóźnieniu wskazania
i) po jakim kursie przeliczyć transakcje?
2. Eksport Towarów
a) pośredni i bezpośredni
b) obowiązek podatkowy
c) stawka VAT 0% – warunki stosowania
3. Import towarów
a) uproszczenia
b) podstawa opodatkowania
4. Transakcje łańcuchowe (w tym trójstronna procedura uproszczona)
a) definicja
b) ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu
c) dostawa ruchoma i nieruchoma
5. Dostawa towarów z montażem
a) definicja
b) dostawa z montażem a WDT i WNT
6. Transgraniczne świadczenie usług
a) miejsce świadczenia usług
b) zagadnienia: podatnik, siedziba działalności, stałe miejsce wykonywania działalności
c) usługi związane z nieruchomościami-jak je rozpoznać w oparciu o rozporządzenie UE nr 282/2011?
d) obowiązek podatkowy: import usługi i usługi poza terytorium Polski
e) zasady odliczania VAT dla importu usług, a faktury z opóźnieniem
f) usługi elektroniczne- nowości w MOSS od 2019 r.

Szkolenie poprowadzi: Marcin Struś – doradca podatkowy.

Spotkanie jest odpłatne.
Do 21 maja 2019 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania