loader image

10-11 czerwca 2021 r. – zachęcamy do udziału w dwudniowym szkoleniu „CENY TRANSFEROWE 2021 – dokumentacja”. Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Z każdym rokiem zainteresowanie organów podatkowych tematyką cen transferowych jest coraz większe. Szkolenie zostało przygotowane pod kątem zmian w cenach transferowych, jakie weszły w życie z dniem 1stycznia 2021 r. Na szkoleniu omówione zostaną najistotniejsze zagadnienia z zakresu transakcji wewnątrzgrupowych, takie jak przesłanki obligujące do powstania obowiązku dokumentacyjnego, wartości limitów, katalog metod szacowania cen transferowych. Omówione zostaną nowe obowiązki z rajami podatkowymi oraz nowy obowiązek opracowania strategii podatkowej.

Zakres szkolenia:
Zakres szkolenia:
DZIEŃ I
1. Regulacje z zakresu cen transferowych. Omówienie struktury przepisów.
2. Raje podatkowe – nowe regulacje.
3. Nowy limit 500 000 zł.
4. Procedura należytej staranności.
4.1. Oświadczenie wiedzy.
4.2. Klauzula KYC (ang. Know Your Customer).
5. Obowiązki sprawozdawcze za 2020 r.
6. Przesłanki powstania obowiązku dokumentacyjnego.
7. Definicja ceny transferowej.
8. Wartości limitów. Czy zdarzenia podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu?
9. Omówienie transakcji kontrolowanej.
9.1. Sposób identyfikacji transakcji.
9.2. Ustalenie transakcji o charakterze jednorodnym.
9.3. Na co zwrócić uwagę przy klasyfikacji transakcji.
10. Ryzyka podatkowe w dokumentacji local file.
11. Ryzyka podatkowe w dokumentacji grupowej Master File.
12. Korekta cen transferowych (ang. Transfer pricing adjustment).
13. Oświadczenie zarządu.
13.1. Omówienie wzoru.
13.2. Klauzula rynkowości transakcji – co zrobić, gdy wybrane transakcje odbiegają od warunków rynkowych? Przykłady.
14. Informacja TPR-C
14.1. Kluczowe elementy.
14.2. Ryzyka podatkowe.
14.3. Wypełnienie interaktywnego formularza dla wybranych przykładów.
15. Analiza cen transferowych – kluczowe elementy.
16. Katalog metod szacowania cen transferowych.
17. Ceny transferowe w czasie kryzysu.
18. Sposoby na nierynkowność transakcji po COVID-19.
19. Ceny Transferowe a obowiązek raportowania MDR. Które transakcje wewnątrzgrupowe stanowią schemat podatkowy?

DZIEŃ II
1. Redefinicja podmiotów powiązanych – definicja powiązań.
2. Dokumentacja local file.
2.1. Omówienie elementów dokumentacji lokalnej ze wskazaniem zmian w przepisach.
2.2. Prezentacja dokumentacji lokalnej wraz z udostępnieniem aktualnego wzoru.
3. Analiza cen transferowych.
3.1. Podmioty zobowiązane do sporządzenia analizy porównawczej.
3.2. Rola analizy porównawczej.
3.3. Elementy analizy porównawczej.
3.4. Metodologia sporządzania analizy porównawczej.
3.4.1. Wybór okresu badawczego.
3.4.2. Wybór strony badanej.
3.4.3. Wybór metody badawczej.
3.5. Typowanie podmiotów do badania.
3.6. Zastosowanie kryteriów zawężających.
3.7. Omówienie wybranych baz danych.
3.8. Omówienie wzoru analizy porównawczej.
3.9. Przesłanki sporządzenia analizy zgodności.
3.10. Elementy analizy zgodności.
3.11. Prezentacja przykładowej analizy zgodności.
4. Dokumentacja grupowa Master File.
4.1. Przesłanki obligujące podatników do sporządzenia dokumentacji grupowej.
4.2. Elementy dokumentacji grupowej.
4.3. Omówienie wzoru dokumentacji grupowej.
5. Zagadnienia specyficzne.
5.1. Zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji lokalnej.
5.2. Safe harbours.
5.3. Recharakteryzacja i pominięcie transakcji.
5.4. Secret comparables.
5.5. Restrukturyzacja działalności.
6. Doszacowanie i sankcje karno – skarbowe.
7. Kontrole z zakresu cen transferowych.

Szkolenie poprowadzi dr Jarosław Mika – doradca podatkowy, doktor nauk ekonomicznych w specjalizacji finanse; doradca podatkowy, członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych; autor publikacji książkowych z zakresu cen transferowych; trener szkoleń dla przedsiębiorców oraz organów administracji; specjalizuje się z rozliczaniu transakcji finansowych oraz usługowych prowadzonych przez podmioty powiązane.

Spotkanie jest odpłatne.

Do 4 czerwca 2021 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania