loader image

25 czerwca 2018 r. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych odbyła się debata dotycząca etyki w audycie finansowym, w której uczestniczyła Ewa Sowińska.
szczegóły spotkania
„Etyka jest jak dobór naturalny pozwala przetrwać – przekonywała Ewa Sowińska, która podkreślała wagę edukacji w zawodzie biegłego rewidenta. – Zbyt dużą istotę przykładamy do wiedzy technicznej, której niedobory łatwo nadrobić, natomiast niewystarczająco uwagi poświęcamy na kształtowanie postaw etycznych. Jako biegli rewidenci musimy zmienić proces edukacji, który nie przystaje do naszych czasów.”
czytaj więcej…