loader image

22 marca 2024 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „E-doręczenia po zmianach”. Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Szkolenie poprowadzi:

dr hab. Katarzyna Chałubińska – Jentkiewicz – Prof. AszWoj, kierownik Katedry Prawa Informatycznego na WPiA AszWoj, dyrektor Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa. Dyrektor Pionu Rejestru Domen Internetowych NASK PIB, członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. Prof. K. Chałubińska-Jentkiewicz uczestniczyła w licznych projektach biznesowych oraz publicznych z zakresu informatyzacji oraz cyberbezpieczeństwa. Jest autorką licznych ekspertyz oraz publikacji z zakresu prawa nowych technologii.

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Skrzynkę do e-Doręczeń muszą mieć przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG i w KRS. Poza firmami jednoosobowymi i spółkami, adres do e-Doręczeń muszą również mieć inne podmioty niepubliczne wpisane do KRS, na przykład fundacje i stowarzyszenia. Obowiązkowo z e-Doręczeń muszą korzystać także przedstawiciele niektórych zawodów zaufania publicznego. Termin na wdrożenie e-Doręczeń, zależy od daty rejestracji firmy w CEIDG albo w KRS:

a) firmy, które będą rejestrować działalność w CEIDG od 1 stycznia 2025 roku, a w KRS od 1 października 2024 roku, założą skrzynki do e-Doręczeń podczas rejestracji;

b) firmy, które zarejestrowały lub zarejestrują działalność w CEIDG do 31 grudnia 2024 roku, muszą mieć adres do e- Doręczeń do 30 września 2026 roku;

c) firmy, które zarejestrowały lub zarejestrują działalność w KRS do 30 września 2024 roku, muszą mieć adres do e-Doręczeń od 1 stycznia 2025 roku;

Uwaga! Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego, będą zobowiązani do posługiwania się e-Doręczeniami od 1 października 2024 roku.

Zakres szkolenia:

  1. Założenia reformy doręczeń elektronicznych – co i dlaczego musi ulec zmianie.
  2. Identyfikacja elektroniczna.
  3. Jak się przygotować na erę e-doręczeń.
  4. Omówienie podstawowych pojęć i instytucji wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych.
  5. Elektroniczna skrzynka (jak wejść do systemu e-doręczeń i czy można z niego się „wypisać”).
  6. Usługa PURDE, KURDE i PUH.

Spotkanie jest odpłatne. Do 19 marca 2024 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.