loader image

2 marca 2022 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Estoński CIT oraz nowe ulgi na innowacje od 1 stycznia 2022 roku” Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Szkolenie skierowane jest nie tylko do zaawansowanych technologicznie dużych firm, ale przede wszystkim do małych i średnich podmiotów. Z punktu widzenia właścicieli istotne będą informacje w jaki sposób i w jakim stopniu ulgi podatkowe mogą zredukować ich obciążenia podatkowe. Z kolei, pracownicy księgowi zdobędą wiedzę niezbędną do podatkowego oraz rachunkowego rozliczenia ulgi w sposób zgodny z przepisami.

Szkolenie poprowadzi Piotr Perkowski absolwent studiów licencjackich i magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego ukończonych na Akademii Leona Koźmińskiego. Wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze podatków zdobyte podczas pracy w wiodących firmach doradczych oraz na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w wewnętrznych działach podatkowych największych polskich i zagranicznych firm w branżach takich jak telekomunikacja, handel detaliczny czy energetyka. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w przeglądach podatkowych i projektach due dilligence, prowadził szkolenia podatkowe, sporządzał opinie, raporty, przygotowywał wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych i pisma procesowe oraz wdrażał wewnętrzne procedury i instrukcje podatkowe.

Zakres szkolenia:
1. Estoński CIT 2022
• mechanizm opodatkowania estońskim CIT;
• obowiązki podatników, którzy wybrali rozliczanie na zasadach ryczałtu w ramach estońskiego CIT;
• przejście z rozliczeń na zasadach ogólnych na zasady ustalone według estońskiego CIT;
• brak obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych;
• pojęcie ukrytych zysków;
• zmniejszenie stawki podatku w estońskim CIT;
• zasady zapłaty podatku zryczałtowanego.
2. Ulgi na działalność innowacyjną
• ulga na innowacyjnych pracowników-dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, a ponoszących koszty w związku z zatrudnieniem wysoko kwalifikowanych pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej;
• ulga na prototyp – na produkcję próbną nowego produktu lub wprowadzenie go na rynek;
• ulga prowzrostowa- na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów;
• ulga na robotyzację, polegającej na zmniejszeniu obciążeń podatkowych w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów.

Zostaną także omówione zmiany jakie Polski Ład wprowadza w przepisach dotyczących Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) i Polskiej Strefy Inwestycji (PSI).

Spotkanie jest odpłatne.

Do 25 lutego 2022 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania