loader image

W dniach 24-26 czerwca 2015 r. w Jachrance k. Warszawy miał miejsce VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. Podczas Zjazdu dokonano między innymi wyboru na czteroletnią kadencję członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, która kieruje działalnością samorządu biegłych rewidentów między Krajowymi Zjazdami Biegłych Rewidentów.
W skład Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wchodzi od 11 do 15 członków. Krajowa Rada  wybiera ze swojego grona, w głosowaniu tajnym, dwóch zastępców prezesa, sekretarza i skarbnika.

IMG_2114

Ewa Sowińska została wybrana zastępcą prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

->czytaj więcej o składzie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i jej zadaniach.
->czytaj więcej o VIII Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów.