loader image

29 października 2019 r. zapraszamy do udziału w konferencji Ósmego Forum Inicjowania Rozwoju „RÓŻNORODNOŚĆ. CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO. W CENTRUM UWAGI.”
ESO Audit jest partnerem konferencji.

Tegoroczna konferencja będzie pomorskim wkładem w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju organizacje i społeczności na terenie naszego Regionu.
CEL 10 – mniej nierówności I CEL 5 – równość płci I CEL 11 – zrównoważone miasta i społeczności I CEL 13 – działania w dziedzinie klimatu I CEL 17 – partnerstwo na rzecz celów.

W programie śniadanie biznesowe o charakterze networkingowym przygotowane przez podmioty ekonomii społecznej połączone z inspirującą rozmową z Gośćmi Specjalnymi: Szymonem Hołownią – twórcą DOBREJ FABRYKI, dziennikarzem, publicystą, pisarzem, dwukrotnym laureatem nagrody Grand Press; Marcinem Popkiewiczem – fizykiem jądrowym, ekspertem i dziennikarzem zajmującym się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko; Agatą Spałą – przedsiębiorcą, ekspertką z dziedziny zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
W trakcie Forum Inicjowania Rozwoju zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach:
12:20-13:40 | Dobre praktyki – Relacje i różnorodność – poprowadzi Ewa Sowińska – partner ESO Audit, członek Rady Programowej Open Eyes Economy.
Liczymy na Państwa udział w dyskusji; networkingu podczas warsztatów i targów przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie; losowaniu nagród w loterii wizytówkowej.

Konferencja zorganizowana zostanie w języku polskim, natomiast przewidujemy tłumaczenie na język angielski części panelowej oraz warsztatu dot. zarządzania różnorodnością (warsztat 1).
If you speak English, you are welcome to visit our website: https://www.forumrozwoju.org.pl/kopia-konferencja-fir. Część panelowa będzie również tłumaczona na język migowy. Istnieje możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na wsparcie tłumacza także w części warsztatowej. Centrum Hevelianum jest dostępne dla osób ze specjalnymi potrzebami w tym zakresie. Jednocześnie, prosimy o zgłoszenie takiego zapotrzebowania w trakcie rejestracji.

Wstęp bezpłatny.

REJESTRACJA: https://fir2019.konfeo.com/pl/groups
Podczas rejestracji jest wymagane uiszczenie kaucji w wysokości 30 zł, która PODLEGA ZWROTOWI w terminie 14 dni od zakończenia Forum. Warunkiem zwrotu kaucji jest udział w wydarzeniu potwierdzony złożeniem podpisu na liście obecności. W przypadku kiedy osoba zarejestrowana nie weźmie udziału w Forum, kaucja NIE PODLEGA ZWROTOWI.
Osoba zarejestrowana może zrezygnować z udziału w Forum do 25 października 2019. Warunkiem uwzględnienia rezygnacji i zwrotu wpłaconej kaucji jest przesłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@upfoundation.pl. Wpłacona kaucja, stanowiąca zabezpieczenie uczestnictwa w wydarzeniu, ze względu na zwrotny charakter nie będzie dokumentowana fakturą.
Więcej informacji: www.forumrozwoju.org.pl

Program