loader image

26-27 października 2021r. zapraszamy na konferencję „Forum Zarządu i Rady Nadzorczej”, które odbędzie się w Warszawie, w formule hybrydowej. Będzie to wyjątkowe spotkanie praktyków prawa gospodarczego, chcących poszerzyć swoją wiedzę o doświadczenia ekspertów oraz poznać najnowsze i praktyczne rozwiązania doskonalące działanie przedsiębiorstw.
Ewa Sowińska jest uczestnikiem panelu „Rola Biura Zarządu we współpracy rady nadzorczej z biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe

Szczegółowe informacje o Forum znajduje się pod linkiem https://langas.pl/szkolenie/forum-biura-zarzadu-2021/