loader image

VERBA VERITATIS to prestiżowy, ogólnopolski konkurs organizowany przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Akademię Leona Koźmińskiego, którego celem jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy i zainteresowania ważnymi zagadnieniami, jakimi są etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz ład korporacyjny.
Uroczyste ogłoszenie wyników piętnastej edycji konkursu odbyło się 10 grudnia 2020r..

Konkurs ma na celu kreowanie oraz umacnianie podstaw etycznych zgodnych z zasadami współżycia społecznego wśród przedsiębiorstw oraz konsumentów dla budowania długotrwałego, wzajemnego zaufania. Zasięg Konkursu oraz jego interndyscyplinarny charakter stanowi doskonałą platformę wymiany poglądów oraz doświadczeń między dyplomatami, doktorantami oraz absolwentami szkół wyższych a podmiotami gospodarczymi.

Ewa Sowińska była członkiem Kapituły XV edycji Konkursu.

podsumowanie
więcej