loader image

20 maja 2021 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Kontrole podatkowe cen transferowych – jak się przygotować?”. Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Z każdym rokiem zainteresowanie organów podatkowych tematyką cen transferowych jest coraz większe. Na gruncie znowelizowanych przepisów podatnicy zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych zobligowali są do złożenia informacji TPR-C. Jednym z celów wprowadzenia formularza TPR-C jest zwiększenie efektywności przeprowadzanych kontroli w obszarze cen transferowych. Niezależnie od tego z roku na rok łączna kwota doszacowań z przeprowadzonych kontroli jest coraz wyższa.
Podczas szkolenia pokażemy, jak przygotować się do kontroli podatkowej transakcji bądź innych zdarzeń realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Zakres szkolenia:
1. Zasady wyboru podmiotów do kontroli cen transferowych.

2. Struktura i procedura kontroli.
2.1. Kontrole podatkowe.
2.1.1. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli.
2.1.2. Przebieg kontroli podatkowej.
2.1.3. Ustalenia kontroli cen transferowych.
2.2. Kontrole karne skarbowe.

3. Co jest przedmiotem kontroli? Kluczowe ryzyka.
3.1. Poprawna identyfikacja transakcji kontrolowanej.
3.2. Wybór metody szacowania cen.
3.3. Nieprawidłowości w zakresie sposobu kalkulacji cen.

4. Transakcje podlegające kontrolom rutynowym.
4.1. Opłaty licencyjne.
4.2. Klucze podziału kosztów.
4.3. Pożyczki i poręczenia.
4.4. Transakcje rutynowe.
4.5. Podniesie kapitału zakładowego jako forma wsparcia finansowego .

5. Dokumenty podlegające kontroli.
5.1. Local file.
5.2. Analiza porównawcza.
5.3. TPR-C.
5.4. Klauzula rynkowego poziomu cen.

6. Narzędzia zabezpieczające.
6.1. Defence file.
6.2. Kompensata transakcji.
6.3. Pełnomocnictwo.
6.4. Bazy danych.

7. Sankcje wynikające z decyzji podatkowych.

8. Procedura odwołania od decyzji doszacowujacej.

Szkolenie poprowadzi dr Jarosław Mika – doradca podatkowy, doktor nauk ekonomicznych w specjalizacji finanse; doradca podatkowy, członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych; autor publikacji książkowych z zakresu cen transferowych; trener szkoleń dla przedsiębiorców oraz organów administracji; specjalizuje się z rozliczaniu transakcji finansowych oraz usługowych prowadzonych przez podmioty powiązane.

Spotkanie jest odpłatne.

Do 14 maja 2021 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania