loader image

16 marca 2020 r. – zachęcamy do udziału w spotkaniu Mentoring podatkowy – to propozycja cyklicznych spotkań z Państwem wokół tematów podatkowych, które rodzą pytania i wątpliwości w codziennej pracy. To forma dzielenia się doświadczeniem doradców podatkowych na co dzień współpracujących z ESO Audit i jednocześnie wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkania. To wspólne uczenie się.

Przedmiotem spotkania najbliższego spotkania będą następujące zagadnienia:
1. Biała lista podatników – główne problemy.
2. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.
3. „Quick Fixes” – zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2020 r.
4. Zatory płatnicze.

Do 9 marca 2020 r. wszystkich zainteresowanych zachęcamy do nadsyłania pytań i wątpliwości związanych z powyższymi zagadnieniami, nad którymi wspólnie się zastanowimy.

Spotkanie jest odpłatne.

Do 9 marca 2020 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania