loader image

25 października 2022 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Należyta staranność dla podmiotów powiązanych – procesy i procedury”. Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Szkolenie poprowadzi:

dr Jarosław F. Mika – doradca podatkowy, doktor nauk ekonomicznych w specjalizacji finanse; doradca podatkowy, członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych; autor publikacji książkowych z zakresu cen transferowych; trener szkoleń dla przedsiębiorców oraz organów administracji skarbowej; specjalizuje się z rozliczaniu transakcji finansowych oraz usługowych prowadzonych przez podmioty powiązane.

Podmioty powiązane są zobligowane zapewnić aby ceny transakcyjne były dostosowane do warunków rynkowych. Na spotkaniu zostaną omówione narzędzia ograniczające i/lub eliminujące ryzyka w zakresie raportowania transakcji grupowych. Wskazane zostaną również kluczowe błędy w procesie przygotowywania informacji o cenach transferowych TPR-C.

Zakres szkolenia:

1. Należyta staranność – definicja.

2. Należyta staranność w kodeksie cywilnym i orzecznictwie.

3. Procedury należytej staranności w transakcjach z podmiotami powiązanymi:

3.1 Know Your Customer.

3.2 Identyfikacja transakcji. Przesłanki.

3.3 Analiza FAR. Wybór strony testowanej.

3.4 Analiza porównawcza. Price setting aaproach vs. outcome setting approach.

3.5 Metoda szacowania cen vs. matryca transakcji kontrolowanych.

4. Procedura należytej staranności w transakcjach z rajami podatkowymi:

4.1 Transakcje z podmiotami.

4.2 Transakcje z zakładem zagranicznym (ang. permanent establishment).

5. Wybrane ryzyka:

5.1 Korekta cen transferowych.

5.2 Kompensata transakcji.

5.3 Weryfikacja wyniku transakcyjnego w świetle art.11 r. uCIT.

6. Zasada rynkowości ceny (ang. Market price principle) jako należyta staranność w cenach transferowych.

Spotkanie jest odpłatne. Do 20 października 2022 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.