loader image

8 października 2021 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Nowości w cenach transferowych 2021”. Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Podczas szkolenia omówimy najnowsze wymagania dla transakcji z podmiotami powiązanymi, które obowiązują w 2021 roku. Zaprezentujemy jak prawidłowo wypełnić najnowszą wersję formularza TPR-C. Przedstawimy obowiązki sprawozdawcze oraz ryzyka podatkowe związane z raportowaniem za 2020 rok. Odpowiemy na najczęściej zadawanie pytania, występujące błędy odnośnie transakcji z podmiotami powiązanymi. Wyjaśnimy kogo dotyczy i jak powinna wyglądać procedura należytej staranności dla cen transferowych. Pokażemy wzór oświadczenia jaki można zastosować w celu dopełnienia obowiązków.

Zakres szkolenia:
I. Pakiet planowanych uproszczeń w cenach transferowych.
1. Fakultatywne sporządzanie analiz porównawczych.
2. Zmiana terminów raportowania.
3. Zamiana sankcji w kodeksie karnym skarbowy.
II. Formularz TPR – nowa wersja 2020. Omówienie wersji interaktywnej na przykładach.
1. Transakcja materialna.
2. Transakcja finansowa.
3. Restrukturyzacja działalności.
4. Transakcja usługowa.
5. Transakcja w zakresie opłaty licencyjnej.
III. Transakcje z limitem 500 000 zł.
1. Adresaci nowego obowiązku.
2. Procedura należytej staranności.
2.1. Oświadczenie wiedzy.
2.2. Dokumenty uzupełniające.
2.3. Know Your Consumer.
IV. Obowiązki sprawozdawcze za 2020 r.
1. Matryca transakcji kontrolowanych. Jak zidentyfikować transakcje podlegające raportowaniu?
2. Local file. Nowe elementy dokumentacji podatkowej dla transakcji powyżej 500 000 zł.
3. Analiza porównawcza. Czy i w jaki sposób przygotować analizę porównawczą C-19?
4. Klauzula rynkowości cen a klauzula ALP.
5. Oświadczenie „zarządu”. Jak prawidłowo wypełnić?
V. Ryzyka podatkowe związane z raportowaniem 2020 r.
1. Czy umowa i faktury zaliczkowe powinny stanowić podstawę identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego?
2. Czy jest możliwość dowolnego wyboru metody weryfikacji ceny transferowej?
3. Dlaczego metoda koszt plus nie może być stosowana zamiennie z metodą marży transakcyjnej netto?
4. Umowy i faktury zaliczkowe powinny stanowić podstawę identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego?
5. Czy można sporządzić analizę cen transferowych po zakończeniu roku podatkowego? Price setting approach czy outcome testing approach?
6. Co oznacza i jakie są skutki błędnego wyboru strony testowanej?
7. Co oznacza klauzula rynkowości cen? Dlaczego zasada armʼs lengh principle nie zabezpiecza podatnika przed kontrolą podatkową?
8. Dlaczego korekta cen transferowych wiąże się z ryzykiem podatkowym?
9. Co oznacza aktualizacja analizy porównawczej? Czy każdy podmiot powiązany powianiem sporządzić nową analizę porównawczą po wprowadzeniu stanu epidemii?
VI. Wpływ pandemii na obowiązki sprawozdawcze podmiotów powiązanych.
1. Jak sporządzić analizę porównawczą?
2. Straty i koszty nadzwyczajne.
3. Spadek rentowności a nadrynkowość transakcji. W jaki sposób wybrać próbę badawczą?

Szkolenie poprowadzi dr Jarosław Mika – doradca podatkowy, doktor nauk ekonomicznych w specjalizacji finanse; doradca podatkowy, członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych; autor publikacji książkowych z zakresu cen transferowych; trener szkoleń dla przedsiębiorców oraz organów administracji; specjalizuje się z rozliczaniu transakcji finansowych oraz usługowych prowadzonych przez podmioty powiązane.

Spotkanie jest odpłatne.

Do 1 października 2021 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania