loader image

8 listopada 2021 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Nowy Ład-planowane zmiany”. Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Szkolenie poprowadzą:
Wojciech Gandurski – radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych. Doświadczenie zdobywał w spółkach doradczych Wielkiej Czwórki (PwC, Deloitte Poland). Specjalizuje się w podatku CIT i postępowaniach podatkowych.
oraz
Joanna Aleksandrowicz – radca prawny. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawno – podatkowej podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w dokumentowaniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Tematyka szkolenia:
I. Zmiany podatkowe w relacji pracownik-pracodawca:
a) podwyższenie kwoty wolnej od podatku;
b) podwyższenie drugiego progu podatkowego;
c) likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku PIT;
d) „ulga dla klasy średniej” (w tym rozszerzenie jej stosowania także na osoby prowadzące JDG);
e) przeciwdziałanie szarej strefie-sankcje.
II. Zmiany dla przedsiębiorców (składki zdrowotne oraz podatki dochodowe), w tym :
a) podstawa składki zdrowotnej przy różnych formach działalności oraz likwidacja możliwości jej odliczenia od podatku PIT;
b) wprowadzenie składki zdrowotnej z tytułu powołania;
c) ukryta dywidenda;
d) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
e) karta podatkowa;
f) wykup samochodów z leasingu;
g) amortyzacja;
h) „JPK” w CIT i PIT;
i) minimalny podatek dochodowy;
j) modyfikacja estońskiego CIT-u;
k) przejściowy podatek dochodowy;
l) ceny transferowe;
m) podatek u źródła;
n) popularyzacja obrotu bezgotówkowego (podatki dochodowe);
o) cienika kapitalizacja (art. 15c ustawy o CIT);
p) koncepcja „przerzucania dochodów”;
q) reżim holdingowy;
r) ulgi, w tym m.in.
– inwestycja w alternatywne spółki inwestycyjne;
– ulgi giełdowe;
– ulga konsolidacyjna;
– B+R oraz IP BOX-korzystne zmiany;
– ulga dla innowacyjnych pracowników;
– ulga na prototyp;
– ulga na ekspansję produktową;
– ulga na robotyzację.
III. Zmiany w VAT, w tym:
a) grupa VAT jako nowy podatnik;
b) możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT dla świadczących usługi finansowe;
c) popularyzacja obrotu bezgotówkowego;
d) zmiana CN i stawek VAT;
e) możliwość kwartalnych rozliczeń dla podmiotów niemających statusu małego podatnika.
IV. Zmiany PIT w rozliczeniach prywatnych, w tym:
a) rozliczenie najmu prywatnego;
b) wspólne rozliczenia z małżonkiem;
c) osoby samotnie wychowujące dzieci;
d) ulga na dzieci;
e) ulga rehabilitacyjna;
f) PIT zero dla seniora;
g) nowelizacja katalogu zwolnień przedmiotowych w ustawie o PIT (w tym między innymi ulga na własne cele mieszkaniowe).
V. Rozwiązania związane z rezydencją podatkową:
a) nowa definicja zarządu;
b) tzw. ulga na powrót;
c) ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium RP.
VI. Zmiany w Ordynacji Podatkowej oraz w ustawie o KAS:
a) porozumienie inwestycyjne;
b) regulacje w zakresie przeciwdziałania opodatkowania;
c) nowe uprawnienia KAS.
VII. Pozostałe wybrane zmiany:
a) limity transakcji gotówkowych;
b) KKS;
c) ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
d) PCC.
VIII. Panel dyskusyjny.

Spotkanie jest odpłatne.

Do 29 paździenrika 2021 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania