loader image

6 czerwca 2019 r. w Centrum Konferencyjnym Młyńska 12 w Poznaniu będzie mieć miejsce konferencja: „Niewidzialne, niemierzalne, ale kapitalne. Aktywa niematerialne firm„. ESO Audit jest współorganizatorem konferencji.

„Aktywa niematerialne odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym biznesie. Według szacunków odpowiadają nawet za 90% wartości największych przedsiębiorstw. Mimo to, mamy ogromny problem z identyfikowaniem, pomiarem i wyceną ich. W efekcie, nie potrafimy w pełni wykorzystywać szans jakie stwarzają. Największym błędem jest próba bezrefleksyjnego przenoszenia sposobów zarządzania, które zostały wypracowane w kontekście zasobów materialnych na zasoby niematerialne. W przypadku tych drugich bowiem skuteczniejsze są zupełnie inne modele biznesowe. Przedsiębiorcy muszą też się pogodzić z tym, że aktywów niematerialnych nie da się w pełni kontrolować, ale mimo to możliwe jest opieranie na nich swoich przewag konkurencyjnych. Nie można też zapominać, że to człowiek jest podstawowym „nośnikiem” tytułowych aktywów, więc to on musi być w centrum tych rozważań.
W ramach konferencji w Poznaniu chcielibyśmy zaprezentować innowacyjne podejście do wartości niematerialnych. Wskażemy nowatorskie spojrzenie na działania z zakresu zrównoważonego rozwoju w firmie i jej wpływu na otoczenie, zarządzania własnością intelektualną oraz relacjami z pracownikami i klientami, pokażemy dobre praktyki i ciekawe rozwiązania w obszarze zarządzania. Ważnym elementem wydarzenie jest także networking, dzięki któremu przedsiębiorcy i przedstawiciele świata nauki będą mogli nawiązać nowe kontakty.
Wśród prelegentów znajdą się ekonomiści, przedsiębiorcy m.in. z Małopolski, praktycy biznesu oraz przedstawiciele nauki i organizacji pozarządowych. Swoją wiedzą i doświadczeniem będą dzielili m.in. dr Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prawnik i ekonomista, zajmujący się aktywami niematerialnymi, Wojtek Ławniczak, doradza w rozwoju, realizuje projekty, których ramy wyznaczają strategie, marka, innowacje i design strategiczny czy Paula Rettinger-Wietoszko, strateg marketingu i komunikacji, działaczka społeczna.
Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych innowacjami i rozwojem własnego potencjału a także przedstawicieli nauki oraz instytucji otoczenia biznesu i samorządowców.

Projekt „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”

szczegóły konferencji