loader image

4 grudnia 2019 r. – zachęcamy do udziału w spotkaniu z cyklu akademia esoaudit, które będzie dedykowane podatkom: „Podatek u źródła 2019/2020 z elementami międzynarodowego prawa podatkowego”

Program spotkania:
– Pojęcie dochodów osiąganych na terytorium Polski, podlegających obowiązkowi pobrania podatku „u źródła”.
– Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy CIT i PIT.
– Siedziba i miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
– Odsetki w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
– Należności licencyjne w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
– Instytucja uprawnionego odbiorcy (beneficial owner) w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
– Warunki dla zwolnienia od podatku „u źródła” odsetek i należności licencyjnych wypłacanych podmiotom powiązanym wraz z obowiązkami dokumentacyjnymi.
– Dywidendy w ustawie o CIT i PIT oraz dywidendy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
– Podatek „u źródła” od biletów lotniczych.
– Sportowcy i artyści w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
– Wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w ustawie o PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
– Opodatkowanie usług o charakterze niematerialnym.
– Opodatkowanie tzw. zysków z przedsiębiorstwa.
– Certyfikaty rezydencji.
– Problemy praktyczne związane z poborem podatku „ u źródła”.
– Nowe zasady poboru podatku „u źródła” od 1 stycznia 2020 r.
– Metody wyłączenia podwójnego opodatkowania.
– Podatek „u źródła” a raportowanie schematów podatkowych.

Szkolenie poprowadzi Wioleta Biel– doradca podatkowy nr 12310. Prezes spółki BG TAX & Legal sp. z o.o. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej na wydziale Prawa i Administracji, Kierunek: Prawo oraz Uniwersytetu Warszawskiego Studiów podyplomowych z zakresu Prawa podatkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków dochodowych i międzynarodowych systemów podatkowych. Doświadczenie zdobywała m.in. w Deloitte Poland w dziale podatków dochodowych. Klientom BG Tax & Legal doradza głównie w przedmiocie prawidłowego rozliczania pracowników i implikacji podatkowych transgranicznych przepływów pieniężnych. Wykładowca w Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, kierunek: Rachunkowość i Podatki, Studia Podyplomowe (pełniąc role szefa merytorycznego kierunku). Przygotowuje przyszłych doradców podatkowych do egzaminów zawodowych. Trener z zakresu podatków dochodowych, podatku od nieruchomości. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu MDR w całej Polsce. Pełni funkcję osoby odpowiedzialnej za schematy podatkowe w wielu spółkach kapitałowych z całego kraju.

Spotkanie jest odpłatne.
Do 30 listopada 2019 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania