loader image

10 marca 2022 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Podatek u źródła”. Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zasad związanych z rozliczaniem podatku u źródła, z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 1 stycznia 2022 r.
Podczas szkolenia wskazane zostaną elementy konstrukcyjne tego podatku oraz rola i znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Omówione zostaną zagadnienia takie jak: pojęcie należytej staranności oraz pojęcie rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner). Przybliżymy planowane zmiany w rozliczaniu podatku dla transakcji przekraczających 2 mln zł i nowe zasady związane z preferencjami w podatku u źródła.
Szkolenie obejmuje omówienie zakresu przedmiotowego podatku u źródła, w tym wskazanie praktycznych przykładów na podstawie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji podatkowych. Ponadto wskazane zostaną możliwe ryzyka (sankcje) oraz obowiązki sprawozdawcze w podatku u źródła.

Zakres szkolenia:
I. Podatek u źródła-informacje podstawowe.
a) Pojęcie podatku u źródła.
b) Źródła prawa.
c) Zasady związane z poborem podatku u źródła.
d) Zakres przedmiotowy.
e) Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy.
II. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
a) Znaczenie i rola umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
b) Znaczenie Modelowej Konwencji OECD oraz komentarza.
c) Konwencja MLI.
III. Pojęcie zakładu.
a) Wypłata należności na rzecz zagranicznego zakładu.
b) Wypłata należności przez zagraniczny zakład.
IV. Certyfikat rezydencji.
a) Forma certyfikatu rezydencji.
b) Ważność certyfikatu rezydencji.
c) Certyfikat rezydencji a pandemia.
V. Rozliczenie podatku u źródła.
a) Zwolnienie z odsetek i należności licencyjnych.
b) Zwolnienie z dywidend.
c) Ubruttowienie.
d) Podatek u źródła a koszty uzyskania przychodu.
VI. Zmiany od 1 stycznia 2019 r.
a) Należyta staranność.
b) Rzeczywisty właściciel.
c) Mechanizmy pay and refund
VII. Zmiany od 2022 r.
a) Nowe zasady mechanizmu pay and refund.
b) Wniosek o zwrot podatku.
c) Preferencje w podatku u źródła.
– Oświadczenie płatnia.
– Opinia o stosowaniu zwolnienia (preferencji).
d) Zmiany w definicjach
– Zmiana w definicji rzeczywistego właściciela.
– Zmiana w definicji należytej staranności.
e) Kopia certyfikatu rezydencji.
VIII. Metody unika opodatkowania w świetle wyliczenia podatku do zapłaty.
a) Metoda wyłączenia z progresją.
b) Metoda proporcjonalnego zaliczenia.
IX. Zakres przedmiotowy – omówienie przykładów opodatkowania podatkiem u źródła.
a) Odsetki.
b) Prawa autorskie lub prawa pokrewne.
c) Należności licencyjne.
d) Usługi niematerialne.
e) Wynajem maszyn, serwerów, sprzętu elektronicznego i biurowego.
X. Obowiązki sprawozdawcze.
a) Deklaracja CIT-10Z/PIT-8AR.
b) Informacja IFT-2/2R.
c) Informacja ORD-U, ORDW-1, ORD-TK.
d) WHT a właściwość urzędów skarbowych.
XI. Ryzyka (sankcje).
a) Podanie nieprawdy/zatajenie prawdy w oświadczeniu.
b) Bezpodstawny zwrot podatku.
c) Niepobranie podatku.
XII. Orzecznictwo z zakresu podatku u źródła.
a) Serwery a urządzenia przemysłowe.
b) Hosting a WHT.
c) Usługi IT a WHT.
d) Pośrednictwo handlowe na WHT.
e) Usługi ubezpieczeniowe a WHT.
f) Inne.
XIII. Podatek u źródła a raportowanie schematów podatkowych.
a) Definicja schematu podatkowego.
b) Przykłady schematów podatkowych w WHT.
c) Podmioty zobligowane do raportowania schematów podatkowych w WHT.

Szkolenie poprowadzi: Paweł Rosiński – doradca podatkowy, Starszy konsultant podatkowy w Instytucie Cen Transferowych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praktyk prawa podatkowego zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych, podatków międzynarodowych oraz podatku od nieruchomości; prelegent na szkoleniach z tematyki podatkowej. W Instytucie Cen Transferowych Sp. z o.o. w Warszawie zajmuje się m.in. kieruje jednym z działów projektowych Posiada doświadczenie w administracji skarbowej, gdzie prowadził postępowania podatkowe z zakresu podatków dochodowych oraz Magdalena Świątkiewicz – absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelarii prawnej oraz w kancelarii brokerskiej. Realizuje projekty i prowadzi szkolenia w zakresie podatku u źródła.

Spotkanie jest odpłatne.

Do 4 marca 2022 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania